№ 3 (2021): Нове українське право

					##issue.viewIssueIdentification##

Нове українське право. Київ: Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, 2021. Вип. 3. 346 стр. 
Засновник: Київський регіональний центр Національної академії правових наук України
Видавець: Видавничий дім «Гельветика»
Ухвалено до друку: 01 липня 2021 р.

DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3

Опубліковано: 2021-08-03

Весь випуск

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО