МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Ірина Юріївна Слободян
  • Ірина Михайлівна Судак

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.48

Ключові слова:

соціальна політика, концепція соціальної політики, механізми соціальної політики, соціальний капітал, соціальний захист, соціальна згуртованість

Анотація

Мета. Проаналізувати міжнародний досвід реалізації соціальної політики держави, з’ясувати основні шляхи удосконалення сучасної моделі соціального розвитку України. Методика. Методика включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково- теоретичного матеріалу та формулювання відповідних висновків та рекомендацій. Під час дослідження використовувалися такі методи наукового пізнання: термінологічний, логіко- семантичний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний. Результати. У процесі дослідження визнано, що вивчений міжнародний досвід забезпечення реалізації соціальної політики держави є підтвердженням нагальної потреби щодо необхідності побу- дови в Україні правової, соціальної держави, громадянського суспільства, а також реального забезпечення соціальної орієнтації національної економіки в контексті здійснення важливих державних реформ. Наукова новизна. У процесі дослідження встановлено, що захист пра- ці та боротьба з безробіттям, стійкий соціально-економічний розвиток, соціальне страхуван- ня, планування сім'ї, рівне ставлення до чоловіків та жінок, захист природного середовища людини, догляд за дітьми, раціональне формування населених пунктів тощо має суттєве програмне значення не лише для діяльності цих організацій, але і для окремих країн. Прак- тична значущість. Результати дослідження можуть бути використані під час розроблення положень, висновків та рекомендацій щодо соціальної політики України, для підвищення рівня прийняття відповідних державних рішень у цій галузі, а також для удосконалення Концепції соціальної політики України.

Посилання

Politiques sociales: pour une prospérité mieux partagée: la France représentée lors de la réunion ministérielle de l’OCDE à Montréal. URL: https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/lactualite-du-ministere/article/politiques-sociales-pour-une-prosperite-mieux-partagee-lafrance-representee/. (дата звернення: 20.03.2021). Назва з екрану.

National Security Council. The National Security Strategy of the United States of America. Washington, DC: US Government Printing Office, 2002. 346 p.

Снігова О.Ю. Механізми державного та регіонального управління соціальною безпекою: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.02.03 / О. П. Снігова. Донецьк, 2006. 272 с.

The National Security Strategy of the United Kingdom. A Strong Britain in an Age of Uncertainty. London, October 2010. 300 p.

What is social policy? URL: https://www.lse.ac.uk/social-policy/about-us/What-is-socialpolicy. (дата звернення: 20.03.2021). Назва з екрану.

Кіндратець О.В. Механізм збереження стабільності в соціально орієнтових державах. Людина і політика. 2003. № 5. С. 23-29.

Семигіна Т.В. Традиційні моделі соціальної політики в умовах глобалізації. Людина і політика. 2004. № 1. С. 10-20.

Швець В.Я. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин. Фінанси України. 2005. № 3. С. 23-31.

Kowalik T. Spoleczna gospodarka rynkowa – konstytucyjnym wyzwaniem dla Polski,w: M. Kabaj i in. Czowiek – rynek – sprawiedliwoc. Szkice, Warszawa 2001. 346 s.

Гриценко Е.В. Немецкие концепции о соотношении местного самоуправления и государства: история и современность. Журнал российского права. 2001. № 6. С. 137–144.

Ткаченко А. А. Система социальных выплат в Германии. Труд за рубежом. 1999. № 3. С. 88–99.

Zamorska K. Polityka spoleczna Niemiec. Od Bismarckowskich oewiadczeñ socjalnych poAgendê 2010. 300 s.

Tupay Julian. Germany's New Security Strategy. URL: http://blog.ic(ds.ee/article/89/germanys(new(security(strategy. (дата звернення: 20.03.2021). Назва з екрану.

Visek P. Sociální politika a sociální systém. URL: https://www.czso.cz/documents/10180/46203820/Recenze.pdf/9a57c314-8c8e-4968-893d-052b2e8b3a97?version=1.0. (дата звернення: 20.03.2021). Назва з екрану.

Торлопов В. Основные модели социального государства. Человек и труд. 1998. № 6. С. 4–8.

Sosiaalipolitiikka. URL: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/sosiaali politiikka. (дата звернення: 20.03.2021). Назва з екрану.

Chasard Yves & Preda, Marian. Politici sociale în Europa, Institutul European din România, Bucureşti: 2000. 370 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-04

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО