УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОПОРЦІЙНОСТІ З ФІНАНСОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Катерина Валеріївна Бориченко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.20

Ключові слова:

соціальний захист, право на соціальний захист, незменшуваність змісту й обсягу прав людини, пропорційність, фінансові можливості держави

Анотація

У статті досліджується право на соціальний захист з точки зору його абсолютного харак- теру та можливості зменшення змісту й обсягу при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів за збереження суті відповідного права. Установлено, що в сучасних умовах стан правового регулювання суспільних відносин, у яких здійснюється, охороняється та захищається право на соціальний захист, характери- зується низькою якістю й неефективністю окремих правових норм, наявністю юридичних колізій, прогалин, систематичною зміною механізму реалізації права на соціальний захист положеннями законів України про Державний бюджет України на відповідний рік, Бюджет- ного кодексу України шляхом надання повноважень щодо визначення розміру (обсягу) соці- альних гарантій окремих категорій громадян Кабінету Міністрів України, який, як правило, обирає шлях до їх зменшення (звуження). У статті йдеться про те, що соціальна політика держави може зазнавати змін, зокрема, з метою досягнення її збалансованості з фінансовими можливостями держави. Можуть зміню- ватися й розміри (обсяг) конкретних видів соціального захисту, передбачені законодавством для окремих категорій осіб, оскільки соціальні права людини не є абсолютними, а механізм їх забезпечення може бути змінений. Доведено, що з метою забезпечення конституційності відповідних змін мають бути в сукупності дотримані певні правила, що пов’язані з: 1) немож- ливістю звуження змісту й обсягу чинних прав і свобод; 2) обов’язком збереження самої суті відповідних прав; 3) неможливістю делегування Верховною Радою України повноважень будь-яким іншим суб’єктам щодо встановлення розміру державних соціальних гарантій, визначених законами України, зокрема й Кабінету Міністрів України; 4) дотриманням про- цедури внесення відповідних змін до спеціального законодавства, яка має відбуватися саме шляхом унесення змін до профільного закону, а не включенням відповідних положень до текстів Бюджетного кодексу України, законів України про Державний бюджет України на від- повідний рік, про зупинення дії чи скасовування окремих положень, а також установлення іншого (додаткового) законодавчого регулювання відносин, відмінного від того, що є пред- метом спеціального регулювання іншими законами України.

Посилання

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (справа про соціальні гарантії громадян) від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007. Офіційний вісник України. 2007. № 52. Ст. 2132.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2017-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 48. Ст. 409.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011. Офіційний вісник України. 2012. № 3. Ст. 100.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012. Офіційний вісник України. 2012. № 11. Ст. 422.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України від 27 лютого 2020 року № 3-р/2020. Офіційний вісник України. 2020. № 26. Ст. 980.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України від 26 березня 2020 року № 6-р/2020. Офіційний вісник України. 2020. № 32. Ст. 1097.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА