Порядок рецензування статей

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної журналу «Нове українське право».

Етапи рецензування:

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам.

2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.

3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії журналу спрямовуються рецензенту. Призначає рецензентів головний редактор. 

4. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів виступають члени редакційної колегії журналу. За необхідністю редакція звертається за консультацією до експертів-рецензентів у цій галузі, які не входять до складу редакційної колегії журналу. Кожна стаття рецензується двома рецензентами.

5. Рецензент, як правило, до 30 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).

6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора.

7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.

8. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.