ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

Автор(и)

  • Марія Вікторівна Пономаренко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.47

Ключові слова:

Європейський Союз, захист прав споживачів, захист прав споживачів на продовольчому ринку, регламенти, директиви ЄС, історична ретроспектива законодавства

Анотація

Статтю присвячено дослідженню історичної ретроспективи законодавства Європейського Cоюзу у сфері захисту прав споживачів на продовольчому ринку. Розглянуто методи підви- щення якості правотворчої та правозастосовної діяльності ЄС у сфері захисту прав спожива- чів на продовольчому ринку. Регламенти й директиви, які прийняті Європейською Комісією, стали першими документами ЄС, у яких захист прав споживачів визначались як окрема сфера компетенції ЄС. У Європейській моделі політика захисту прав споживачів у сфері здоров’я та безпеки – це не тільки встановлення й захист прав на отримання якісних това- рів, робіт і послуг, а й захист здоров’я та безпеки споживачів; надання достатньої інфор- мації про товар і його виробника, надання додаткових прав при укладенні споживчих угод і гарантії реалізації цих прав. Система продовольчого законодавства ЄС включає загальну й особливу частини. До загальної частини відноситься Регламент (ЄС) № 178/2002, який, на наш погляд, є єдиним правовим актом, що встановлює основні принципи законодавства про харчові продукти ЄС у цілому. Загалом законодавство про безпеку продукції здійснює правове регулювання захисту здоров’я та безпеки споживачів при виробництві, випуску на ринок і споживанні непродовольчих товарів. Держави-члени ЄАЕС здійснюють скоордино- вану політику у сфері захисту прав споживачів, ураховуючи законодавство держав-членів, шляхом укладання міжнародних угод, розробки рекомендацій та інших методів, прийнятих у міжнародній практиці. Ми можемо зробити висновок, що розвиток законодавства ЄС у цій сфері зумовлено багатьма факторами, серед яких уважаємо за необхідне особливо виділити науково-технічний прогрес і зміну в загальному підході Європейського Союзу до здійснення правового регулювання. Існує необхідність упровадження концепції повної гармонізації, яка має суттєвий вплив на нові й перероблені правові акти. Такий підхід до зближення законо- давств пояснюється необхідністю досягти однаковості правового регулювання щодо продук- ції, яка надходить на внутрішній ринок, що, на думку законодавця, сприятиме підвищенню загального рівня безпеки продукції та захисту здоров’я споживачів.

Посилання

Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали / М.В. Буроменський, Т.М. Анакіна, Т.В. Комарова та ін. ; за заг. ред. М.В. Буроменського. Харків : Право, 2015. 328 с.

Хартія основних прав Європейського Союзу від 07.12.2000 / Європейський Союз. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_524.

Regulation (EC) № 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. OJ L 31. 1 February 2002. Р. 1–24. URL: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20080325:en:PDF.

Council Directive 89/108/EEC of 21 December 1988 on the approximation of the laws of the Member States relating to quick-frozen foodstuffs for human consumption. OJ L 40. 11 February 1989. Р. 34–37.

Про наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів щодо відповідальності за неякісну продукцію : Директива Ради Європейського Співтовариства від 25 липня 1985 р. № 85/374/ЄЕС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_348#Text.

Case C-636/11 Karl Berger v Freistaat Bayern URL: http://eur-lex.europe.eu/legal-content/EN/TXT?qid.

Regulation (EU) № 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) № 1924/2006and (EC) № 1925/2006 of the European Parliament and of the Council. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj.

COUNCIL DIRECTIVE № (87/357/EEC) of 25 June 1987 on the approximation of the laws of the Member States concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health or safety of consumers. URL: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:en:PDF.

Энтин Л.М. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009–2017 годы. Минск : Аксиом, 2009. 304 с. URL: www.eurocollege.ru.

Горупа Т.А. Защита прав потребителей в аспекте интеграционных процессов (на примере Европейского Союза и Евразийского экономического союза). Право.by. 2014. № 4. URL: http://www.brsu.by/div/gorupa-tatyana-aleksandrovna.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-04

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО