ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СУДІВ

Автор(и)

  • Олена Анатоліївна Бузунко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.42

Ключові слова:

зарубіжний досвід, судова система, захист екологічних прав, екологіч- ний суд, діяльність екологічних структур

Анотація

У статті, з огляду на складність екологічної ситуації в Україні, аналізується зарубіжний досвід організації та функціонування екологічних судів та інших уповноважених органів, що покликані вирішувати спори, пов’язані з порушенням норм природоохоронного законо- давства. Звертається увага, що за індексом екологічної ефективності, який є комплексним порівняльним показником успішності екологічної політики країн в усьому світі, Україна серед 180 країн світу посідає 44 місце, що свідчить про несприятливе навколишнє природне серед- овища. На підставі здійсненого дослідження діяльності екологічних органів у країнах Азії, Євро- пи, Північної та Південної Америки встановлено, що в різних країнах світу функціонують різ- номанітні адміністративні органи й суди, що покликані забезпечити захист екологічних прав громадян, суспільства, держави. Акцентується увага, що сьогодні в більшості країн світу захист екологічних прав здійснюється судами загальної юрисдикції, водночас спостерігаєть- ся тенденція збільшення кількості створення спеціальних екологічних структур, які в межах діяльності судів загальної юрисдикції розглядають екологічні спори. До таких країн вар- то віднести країни, що керуються романо-германською правовою системою. Ними є Данія, Німеччина, Норвегія, Чехія, Фінляндія. У Данії діють спеціалізовані адміністративні апеляцій- ні трибунали, у Фінляндії – Вищий адміністративний суд, що спеціалізується на екологічних і водних питаннях. У Швеції в рамках загальної судової системи діють п’ять екологічних судів та Екологічний апеляційний суд, які займаються широким спектром захисту екологіч- них прав. У Новій Зеландії та окремих регіонах Чилі діють спеціалізовані екологічні суди, в Австралії (штат Новий Південний Уельс), США (штат Вермонт) діють екологічні суди, тоді як в окремих штатах Бразилії діють як екологічні, так і напівспеціалізовані екологічні суди. Зроблено висновок, що в діяльності вітчизняних судів існують проблемні питання, що позначається на захисті екологічних прав, тому доцільно в системі судоустрою запровадити спеціалізацію суддів апеляційних судів, які, ґрунтуючись на положеннях, гарантованих Кон- ституцією й законами України, спеціальним і міжнародним законодавством спроможні більш дієво забезпечити захист екологічних прав.

Посилання

Зеркалов Д.В. Екологічна безпека та охорона довкілля : монографія. Київ : Основа, 2012. 514 с.

Список стран по индексу экологической эффективности. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 23.05. 2021).

Кравець Я.В. Екологічні суди: порівняльно-правовий аналіз. Одеса, 2018. 30 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/9756 (дата звернення: 17.05.2021).

Domenico Amirante. Environmental Courts in comparative perspective: preliminary reflections on the National Green Tribunal of India. URL: https://law. pace.edu/sites/default/files/IJIEA/Environmental_Courts_in_comparative_perspective-preliminary_reflections-National_Green_Tribunal_of_India.pdf (дата звернення: 21.05.2021).

Environmental Division | Vermont Judiciary. URL: vermontjudiciary. org/GTC/ Environmental/detault.aspx (дата звернення 21.05.2021).

Национальный экологический трибунал: новое начало для экологических дел? URL: https://www.cseindia.org/national-green-tribunal--a-new-beginning-for-environmental-cases (дата звернення: 23.05.2021).

Єдаменко С. Досвід створення екологічних судів у Чилі. Юридичний вісник. 2020. № 6. С. 271–277.

Vladimir Passos de Freitas, Chief Justice of Federal Court of Appeal, 4th Region, Brazil. Judges and the Rule of Law Creating the Links: Environment, Human Rights and Poverty. URL: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-060.pdf (дата звернення: 23.05.2021).

Helle Tegner Anker, Annika Nilsson. The role of courts in environmental lav – Nordic perspectives. URL: https://law.pace.edu/sites/default/files/IJIEA/jciAnker-Nilsson_1JB%202-16_cropped.pdf. Р. 112–120 (дата звернення: 26.05.2021).

Peter Hart. How the Convention is being implemented in Germany. URL: https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/conference_summary.pdf (дата звернення: 23.05.2021).

Josef Souchop. How are the access to justice provisions implemented in Czech national law? URL: https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/conference_ summary.pdf (дата звернення: 23.05.2021).

Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Харків : Консум, 2001. 656 с.

Environmental Courts & Tribunals: A Guide for Policy Makers. United Nations Environment Programme, 2016. URL: http:// wedocs. unep. org/ bitstream/ handle/20.500.11822/10001/environmental-courtstribunals.pdf?sequence=1 (дата звернення: 04.06.2021).

Звернення Львівської міської ради. URL: https://city-adm.lviv.ua/ lmr/docs-appeal (дата звернення: 17.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-04

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО