ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЩОДО ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ МІГРАНТІВ І ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Автор(и)

  • Ірина Миколаївна Леган

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.35

Ключові слова:

контрабанда мігрантів, торгівля людьми, міжнародне співробітництво, Міжнародна організація з міграції, трафікінг

Анотація

Стаття присвячена особливостям правових відносин у сфері міжнародного співробітни- цтва протидії контрабанди мігрантів і торгівлі людьми. Визначено, що тривалий час серед транснаціональних злочинів лідируючі позиції за прибутковістю займають контрабанда мігрантів і торгівля людьми. У межах статті доведено, що ця сфера характеризується чітко структурованими й організованими кримінальними синдикатами, які одержані надприбутки спрямовують на розвиток інших ще більш небезпечних видів діяльності. Охарактеризовано основні ознаки торгівлі людьми згідно з Протоколом про запобігання і припинення торгівлі людьми, особливо жінками й дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Досліджено вплив екзогенних та ендогенних чинників на розвиток сучасного світового трафікінгу. Визначено, що міжнародне співробіт- ництво в кримінальних справах є однією з найважливіших передумов для організації про- тидії та запобігання торгівлі людьми й контрабанді мігрантів. Окреслено ключові елементи реалізації торгівлі людьми згідно зі статтею 3а Протоколу про запобігання і припинення торгівлі людьми. Звернено увагу на низку міжнародних нормативно-правових документів, що регулюють реалізацію державної політики з питань протидії торгівлі людьми та контр- абанді мігрантів. Доведено, що контрабандою мігрантів, за даними Європолу, займаються злочинні мережі, які надають різноманітні послуги: від підробки документів до підкупу поса- дових осіб правоохоронних органів. Поверхово охарактеризовано різні форми міжнародного співробітництва: видачу злочинців, взаємну правову допомогу, перенесення кримінально- го судочинства в іншу країну, переведення засуджених, співробітництво з метою здійснен- ня конфіскації, взаємодію між правоохоронними органами, включаючи обмін інформацією та співробітництво в проведенні розслідувань, спільне проведення розслідувань, співробіт- ництво у використанні спеціальних слідчих методів.

Посилання

Legan I.M., Bondarenko K.S. Features of the free legal aid system in Ukraine and the European Union countries. Держава та регіони. Серія «Право». 2020. № 3 (69). С. 148–151.

Про протидію торгівлі людьми : Закон України від 13.04.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text.

Леган І.М. Міжнародно-правові стандарти права особи на безоплатну правову допомогу та їх імплементація у законодавстві України. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Випуск 5 (34). С. 156–159.

Офіційний сайт Європолу. URL: https://www.europol.europa.eu/.

Офіційний сайт Міжнародної організації з міграції. URL: https://www.iom.int/.

Офіційний сайт Міжнародної організації праці. URL: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm.

Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй. URL: https://www.un.org/ru/.

Перепьолкін С.М., Паршутін Є.Г. Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності : навчальний посібник. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 112 с.

Протокол про запобігання і припинення торгівлі людьми, особливо жінками й дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791#Text.

Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 396 с.

Управління моніторингу та боротьби з торгівлею людьми Департаменту США. https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-04

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ