Загальна інформація

Журнал «Нове українське право» – рецензований науковий журнал юридичного спрямування.

Рік заснування: 2021 р. 

ISSN: 2710-4818 (Print) 2710-4826 (Online)

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 746 від 14.03.2024 року.

Засновник: Інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України

Фахова реєстрація: Наказом МОН України від 19.04.2021 № 420 (додаток 3) журнал включено до Категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 081 – Право.

Журнал індексується у ERIH PLUS

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Мови публікації: українська, англійська, німецька, польська, французька, іспанська.

Журнал «Нове українське право» спрямований на популяризацію новітніх досягнень та обмін передовим досвідом у сфері права, юридичної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих юридичних питань.