Умови публікацій

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Наказом МОН України від 19.04.2021 № 420 (додаток 3) журнал «Нове українське право» включено до Категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 081 – Право.

Для опублікування статті у науковому журналі «Нове українське право» Випуск 6 за 2021 рік необхідно не пізніше 10 грудня 2021 року заповнити онлайн форму довідки про автора за посиланням надіслати на електронну пошту info@newukrainianlaw.in.ua  статтю, оформлену згідно з вимогами.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Редакційна колегія журналу проводить анонімне рецензування всіх статей. Процедура рецензування може тривати до 4 робочих днів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог. Редакційна колегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених в тексті наданих статей.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Обов’язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 700 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. На етапі подачі заявки на розміщення статті у журналі «Нове українське право» автор(и) може(уть) замовити необхідну кількість додаткових примірників журналу. Вартість одного додаткового примірника журналу – 200 грн.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття, Шевченко_І.І._квитанція.