Умови публікацій

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Автори, які опублікують свою статтю в № 5 на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість двічі впродовж поточного року і до кінця 2023 року опублікувати безоплатно свій доробок у наступних номерах видання.
Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей складний час!

Наказом МОН України від 19.04.2021 № 420 (додаток 3) журнал «Нове українське право» включено до Категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 081 – Право.

Для опублікування статті у науковому журналі «Нове українське право» Випуск 5 за 2022 рік необхідно не пізніше 30 листопада 2022 року заповнити онлайн форму довідки про автора за посиланням надіслати на електронну пошту info@newukrainianlaw.in.ua  статтю, оформлену згідно з вимогами.

Стаття публікується із фотокарткою автора, яку необхідно надіслати до редакції в електронному вигляді (у форматі зображення .jpg).

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Редакційна колегія журналу проводить анонімне рецензування всіх статей. Процедура рецензування може тривати до 4 робочих днів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог. Редакційна колегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених в тексті наданих статей.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Публікаційний внесок становить 1000 гривень (за 12 сторінок). За кожну додаткову сторінку понад зазначений обсяг необхідно сплатити 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 січня 2023 року.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 28 лютого 2023 року.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття, Шевченко_І.І._квитанція.