Умови публікацій

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Автори, які опублікують свою статтю у № 2, 2022, матимуть можливість один раз
упродовж року безкоштовно опублікувати свій доробок в одному з номерів журналу.
Ми хочемо підтримати кожного науковця в цей складний час!

Наказом МОН України від 19.04.2021 № 420 (додаток 3) журнал «Нове українське право» включено до Категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 081 – Право.

Для опублікування статті у науковому журналі «Нове українське право» Випуск 2 за 2022 рік необхідно не пізніше 29 квітня 2022 року заповнити онлайн форму довідки про автора за посиланням надіслати на електронну пошту info@newukrainianlaw.in.ua  статтю, оформлену згідно з вимогами.

Стаття друкується із фотокарткою автора, яку необхідно надіслати до редакції в електронному вигляді (у форматі зображення .jpg).

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Редакційна колегія журналу проводить анонімне рецензування всіх статей. Процедура рецензування може тривати до 4 робочих днів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог. Редакційна колегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених в тексті наданих статей.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Обов’язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 900 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та версткою.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття, Шевченко_І.І._квитанція.

У період військового стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі.