Редколегія

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки України, віцепрезидент Національної академії правових наук України (головний редактор), email: kuznietsova@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9543-9029
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218904602
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/35162417

ГРИНЯК Андрій Богданович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора з наукової роботи Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України (заступник головного редактора),  email: hryniak@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4522-3542
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205671074
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29307670

АТАМАНЧУК Наталія Іванівна, доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник  Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України, email: atamanchuk@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3893-084X

ДЗЕРА Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, головний науковий співробітник Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України, email: dzera@newukrainianlaw.in.ua

ДУРНОВ Євген Сергійович, доктор юридичних наук, професор, заступник начальника управління координації пенсійних питань та соціальної роботи Департаменту персоналу МВС України, полковник поліції, email: durnov@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4249-9829
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/34230874,
https://app.webofknowledge.com/author/record/35319710

КАРАГУСОВ Фархад Сергійович, доктор юридичних наук, професор Інституту приватного права Каспійського університету (Алмати, Республіка Казахстан), email: karagussovyk.f@mail.ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54892000700

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН, академік НАПрН України, заслужений юрист України, народний депутат України
email: kopylenko@newukrainianlaw.in.ua

КОСТЮЧЕНКО Олена Євгенівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України, email: kostiuchenko@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8244-3563
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/13168908,
https://app.webofknowledge.com/author/record/17074281

КОТ Олексій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, директор Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України, email: kot@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7284-4507
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206779840
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29312053

КОХАНОВСЬКА Олена Велеонінівна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, email: kokhanovska@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2925-0738

КРАСИЦЬКА Лариса Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу науково-правових експертиз Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України,
email: krasytska@newukrainianlaw.in.ua

КУЗНЕЦОВ Віталій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України
email: vitaliykuznetsov@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1727-4019
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57685605600
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/JFK-9527-2023

КУПІНА Людмила Францівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу публічно-правових досліджень Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України
email: kupina@newukrainianlaw.in.ua 
ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5091-8333
Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58283358700 

МІЛОВСЬКА Надія Василівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач відділу дослідження проблем правотворчості та адаптації законодавства України до права ЄС Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України,
email: milovska@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9150-018X

МОНАЄНКО Антон Олексійович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України,
email: monaienko@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2046-4745
Scopus: https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215576056

НАЗАРОВ Іван Володимирович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник  Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України,
email: nazarov@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2998-4483

НОСІК Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України,
email: nosik@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3483-4575

ОНІЩЕНКО Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького  Національної академії наук України, email: onishchenko@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1671-2139
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206778206
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/42890814

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, суддя Конституційного Суду України, email: petryshyn@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4320-4540
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202589175, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210135853
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/42855461

ПОГРІБНИЙ Сергій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя Верховного Суду, головний науковий співробітник  Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України,
email: pogribnyi@newukrainianlaw.in.ua

САЙМОНС Вільям Бредфорд, доктор юридичних наук, почесний професор Лейденського університету (Лейден, Нідерланди), email: william.simons@ut.ee
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57085190800

ФЕДОРЧЕНКО Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України, email: fedorchenko@newukrainianlaw.in.ua

ЧЕХОВСЬКА Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Університету державної фіскальної служби України, email: chekhovska@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7030-2456
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208741779
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29643678

ШАКУН Василь Іванович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, головний науковий співробітник Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України, email: shakun@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5622-8616

ШУМИЛО Микола Єгорович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України, email: shumylo@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0268-7961