Редколегія

ГРИНЯК Андрій Богданович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, т.в.о. директора Київського регіонального центру Національної академії правових наук України (головний редактор), email: hryniak@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4522-3542
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205671074
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29307670

ДУРНОВ Євген Сергійович, доктор юридичних наук, професор, заступник начальника управління координації пенсійних питань та соціальної роботи Департаменту персоналу МВС України, полковник поліції, email: durnov@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4249-9829
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/34230874,
https://app.webofknowledge.com/author/record/35319710

КАРАГУСОВ Фархад Сергійович, доктор юридичних наук, професор Інституту приватного права Каспійського університету (Алмати, Республіка Казахстан), email: karagussovyk.f@mail.ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54892000700

КОЛЄСНІК Тетяна Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, трудового права та права соціального забезпечення Донецького юридичного інституту МВС України, email: koliesnik@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9167-4072  
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29519703,
https://app.webofknowledge.com/author/record/36756325

КОСТЮЧЕНКО Олена Євгенівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: kostiuchenko@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8244-3563
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/13168908,
https://app.webofknowledge.com/author/record/17074281

КОТ Олексій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, в.о. головного наукового співробітника відділу дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: kot@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7284-4507
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206779840
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29312053

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, віце-президент Національної академії правових наук України, email: kuznietsova@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9543-9029
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218904602
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/35162417

ЛОШИЦЬКИЙ Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова, email: loshytskyi@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0533-0079
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216711846    

МОНАЄНКО Антон Олексійович, доктор юридичних наук, професор, в.о. ректора Університету державної фіскальної служби України, email: monaienko@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2046-4745
Scopus: https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215576056

МОСКАЛЕНКО Олена Вячеславівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, email: moskalenko@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0807-0519
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213289661
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/42707874

ОНІЩЕНКО Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, в.о. завідувача відділу дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: onishchenko@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1671-2139
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206778206
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/42890814

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, президент Національної академії правових наук України, email: petryshyn@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4320-4540
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202589175, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210135853
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/42855461

ПЛЕНЮК Мар’яна Дмитрівна, доктор юридичних наук, професор, в.о. ученого секретаря Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: pleniuk@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5007-4348
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205671643
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29295134

ЧЕХОВСЬКА Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Університету державної фіскальної служби України, email: chekhovska@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7030-2456
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208741779
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29643678

Вільям Бредфорд СІМОНС, доктор юридичних наук, почесний професор Лейденського університету (Лейден, Нідерланди), email: william.simons@ut.ee
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57085190800