Редколегія

ГРИНЯК Андрій Богданович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора Київського регіонального центру Національної академії правових наук України з наукової роботи (головний редактор), email: hryniak@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4522-3542
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205671074
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29307670

АТАМАНЧУК Наталія Іванівна, доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: atamanchuk@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3893-084X

ДЗЕРА Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: dzera@newukrainianlaw.in.ua

ДУРНОВ Євген Сергійович, доктор юридичних наук, професор, заступник начальника управління координації пенсійних питань та соціальної роботи Департаменту персоналу МВС України, полковник поліції, email: durnov@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4249-9829
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/34230874,
https://app.webofknowledge.com/author/record/35319710

КАРАГУСОВ Фархад Сергійович, доктор юридичних наук, професор Інституту приватного права Каспійського університету (Алмати, Республіка Казахстан), email: karagussovyk.f@mail.ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54892000700

КОЛЄСНІК Тетяна Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, трудового права та права соціального забезпечення Донецького юридичного інституту МВС України, email: koliesnik@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9167-4072  
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29519703,
https://app.webofknowledge.com/author/record/36756325

КОСТЮЧЕНКО Олена Євгенівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: kostiuchenko@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8244-3563
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/13168908,
https://app.webofknowledge.com/author/record/17074281

КОТ Олексій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, директор Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: kot@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7284-4507
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206779840
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29312053

КОХАНОВСЬКА Олена Велеонінівна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, email: kokhanovska@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2925-0738

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, віцепрезидент Національної академії правових наук України, email: kuznietsova@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9543-9029
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218904602
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/35162417

МІЛОВСЬКА Надія Василівна, доктор юридичних наук, доцент, в.о. завідувача відділу дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: milovska@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9150-018X

МОНАЄНКО Антон Олексійович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: monaienko@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2046-4745
Scopus: https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215576056

МОСКАЛЕНКО Олена Вячеславівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О. І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, email: moskalenko@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0807-0519
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213289661
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/42707874

НАЗАРОВ Іван Володимирович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру Національної академії правових наук України; email: nazarov@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2998-4483

НОСІК Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: nosik@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3483-4575

ОНІЩЕНКО Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького  Національної академії наук України, email: onishchenko@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1671-2139
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206778206
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/42890814

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, президент Національної академії правових наук України, email: petryshyn@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4320-4540
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202589175, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210135853
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/42855461

ПОГРІБНИЙ Сергій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя Верховного Суду, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: pogribnyi@newukrainianlaw.in.ua

САЙМОНС Вільям Бредфорд, доктор юридичних наук, почесний професор Лейденського університету (Лейден, Нідерланди), email: william.simons@ut.ee
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57085190800

ФЕДОРЧЕНКО Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: fedorchenko@newukrainianlaw.in.ua

ЧЕХОВСЬКА Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Університету державної фіскальної служби України, email: chekhovska@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7030-2456
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208741779
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29643678

ШАКУН Василь Іванович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: shakun@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5622-8616

ШУМИЛО Микола Єгорович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, email: shumylo@newukrainianlaw.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0268-7961