№ 3 (2022): Нове українське право

Нове українське право. Київ: Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, 2022. Вип. 3. 266 стр. 
Засновник: Київський регіональний центр Національної академії правових наук України
Видавець: Видавничий дім «Гельветика»
Ухвалено до друку: 19 липня 2022 р.

Опубліковано: 2022-08-23

Весь випуск

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО