ФОРМИ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНУ ПРАВОСУДДЯ НА ПОВАГУ ДО ГІДНОСТІ ТА ЧЕСТІ, ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ, ПОРУШЕНИХ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • Вікторія Сергіївна Кучерявенко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.34

Ключові слова:

особисті немайнові права, честь та гідність, ділова репутація, честь та гідність представника органу правосуддя, ділова репутація представника органу правосуддя, форми захисту, способи захисту.

Анотація

Стаття присвячена питанню форм та способів захисту права представників органу правосуддя на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації, порушених у засобах масової інформації. У статті на підставі аналізу загальнотеоретичних поглядів щодо форм цивільно-правового захисту сформовано висновок, що представник органу правосуддя у разі порушення його права на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації в ЗМІ може захистити порушені права у судовому порядку шляхом звернення до суду з позовною заявою. Або ж шляхом вчинення дій із самозахисту, які безпосередньо звернені до порушника (тобто до ЗМІ). За результатом дослідження особливостей захисту представником органу правосуддя честі, гідності, ділової репутації, порушених у ЗМІ в неюрисдикційній формі, сформовано висновок, що з огляду на вимогу вияву терпимості до критики представник органу правосуддя обмежений можливістю звернення безпосередньо до ЗМІ лише із заявою щодо спростування недостовірної інформації. Виняток становить лише випадок поширення недостовірної інформації в межах передачі телерадіоорганізації. За наведених обставин поряд з вимогою щодо спростування спірної інформації представник органу правосуддя може звернутися до телерадіоорганізації із заявою щодо реалізації права на відповідь та надати коментар щодо поширеної недостовірної інформації. У разі дослідження особливостей захисту представником органу правосуддя честі, гідності, ділової репутації, порушених в ЗМІ в юрисдикційній формі, наголошено, що реалізація представником органу правосуддя права на захист честі, гідності, ділової репутації у судовому порядку можлива з підстави поширення в ЗМІ стосовно представника органу правосуддя недостовірної інформації. А також з підстави висловлення на адресу представника органу правосуддя суб’єктивної думки в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує його гідність, честь, ділову репутацію. Вибір способу захисту належить представникові органу правосуддя як позивачу у справі. З метою захисту порушених прав представник органу правосуддя може вибрати як загальний (припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення, відшкодування моральної (немайнової) шкоди), так і спеціальний спосіб захисту, визначений у межах ст.ст. 276–278 ЦК України (поновлення порушеного особистого немайнового права; спростування недостовірної інформації та право на відповідь; заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права). Поряд з цим наголошено, що з позиції положень ч. 2 ст. 275 ЦК України, здійснюючи захист порушених прав у судовому порядку, представник органу правосуддя може вибрати і будь-який інший спосіб захисту відповідно до змісту цього права, способу його порушення та наслідків, що спричинило це порушення. Втім вибір того чи іншого способу захисту повинен узгоджуватися з положеннями нормативно-правових актів та не порушувати прав інших осіб.

Посилання

Сидоренко М.В. Виникнення права на захист цивільних прав, свобод та інтересів. Актуальні проблеми політики. 2012. №. 44. С. 328–336.

Синєгубов О.В. Особливості цивільно-правового захисту прав на гідність, честь та ділову репутацію працівників міліції : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків. 2008. 20 с.

Щербина Б.С. Способи захисту абсолютних прав в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 2. Том 2. 2018. С. 21–25.

Цивільне право України : посібник / кол. авт; за ред. Є.О. Харитонова, доц. І.В. Давидової, доц. К.Г. Некіт. Одеса : Фенікс. 2016. 570 с.

Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб : колективна монографія / В.Л. Яроцький, В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, І.В. Жилінкова та ін. ; за наук. ред. проф. В.Л. Яроцького. Харків : Юрайт, 2013. 272 с.

Неюрисдикційні форми захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання : монографія / Н.В. Ільків, М.С. Долинська та ін. ; за заг. ред. д. ю. н. М.С. Долинської. Львів : ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 174 с.

Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 1: Загальні положення / за ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Серія «Коментарі та аналітика». Харків : ФОП Колісник А.А. 2010. 319 с.

Журавель О.А. Право громадян на самозахист як основна гарантія їх безпеки. Науковий вісник ДДУВС. 2017. № 21. С. 169–176. 9. Кот О.О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія. Київ : Алерта, 2017. 494 с.

Кулініч О.О. Теоретичні проблеми реалізації та захисту права фізичної особи на власне зображення : дис. д-ра юрид. наук : 12.00.03. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса. 2017. 489 с.

Бабич М.І., Тарнавська М.І. Вибачення як спосіб захисту у справах про захист честі, гідності, ділової репутації: порівняння позицій Верховного Суду та Верховного Суду України. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4. С. 154–160.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО