ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, СФОРМОВАНИХ У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Олександр Сергійович Бакшеєв

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.32

Ключові слова:

земельна ділянка, воєнний стан, спрощена процедура передачі в оренду земельних ділянок.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правового режиму земельних ділянок сільськогосподарського призначення, сформованих із нерозподілених земель державної та комунальної власності, у період дії воєнного стану. Початок військової агресії Російської Федерації проти України кинув виклик в усіх сферах життя та потребував здійснення моментальних ефективних заходів для протидії на всіх фронтах: військовому, соціальному, інформаційному, правовому тощо. З моменту вторгнення було закрито електронні реєстри, які містили будь-яку інформацію, яка могла б зашкодити Україні та її громадянам, у тому числі Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Державний земельний кадастр, що своєю чергою призвело до унеможливлення провадження сільськогосподарської діяльності згідно з «довоєнним» законодавством. Актуальність теми дослідження зумовлена створенням можливості формування земельних ділянок як якісно нового об’єкта цивільних прав, ознаки якого не відповідають доктринально визначеним ознакам земельних ділянок. Мета статті – аналіз ефективності запровадження особливого правового режиму земельних ділянок, сформованих у період дії воєнного часу, з метою забезпечення продовольчої безпеки. Автором було викладено поняття та ознаки земельних ділянок та систем їх реєстрації, узагальнено та сформульовано умови та причини внесення змін до Перехідних положень ЗКУ, земельний фонд, суб’єкт формування земельних ділянок, вимоги до технічної документації із землеустрою та особливості функціонування системи реєстрації правочинів щодо земельних ділянок. У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що законодавець в умовах окупації приблизно 1/6 території України, відсутності доступу до державних реєстрів, пошкодження земель сільськогосподарського призначення та загрози зриву початку посівної передбачив можливість органам державної влади та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану для забезпечення продовольчої безпеки держави формувати земельні ділянки за спрощеною процедурою із нерозподілених земель державної та комунальної власності, відомості щодо яких не були внесені до Державного земельного кадастру з метою передачі їх в оренду для товарного сільськогосподарського виробництва.

Посилання

Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: актуальні проблеми практичної теорії. Київ : Знання, 2005. С. 132–155.

Сидор С.Д. Теоретичні підходи до визначення ознак земельної ділянки. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2014. С. 97–100.

Практичний посібник з питань передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність. Видання друге. 2020. URL: https:// decentralization.gov.ua/uploads/library/file/664/posibnyk2amu_zemlyaweb.pdf.

Держгеокадастр передав територіальним громадам у комунальну власність 2 млн га земель сільськогосподарського призначення. URL: https://kyivska.land.gov.ua/ derzhheokadastr-peredav-terytorialnym-hromadam-u-komunalnu-vlasnist-2-mln-ha-zemelsilskohospodarskoho- pryznachennia/.

Указ Президента України «Про утворення військових адміністрацій» № 68/2022 від 24 лютого 2022 року. URL: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/43921-ukazprezydenta- ukrayiny-pro-utvorennia-viiskovykh-administratsii.

Державний земельний кадастр відновлює роботу задля забезпечення надання в умо- вах воєнного стану нагальних адміністративних послуг. URL: https://land.gov.ua/derzhavnyizemelnyi- kadastr-vidnovliuie-robotu-zadlia-zabezpechennia-nadannia-v-umovakh-voiennohostanu- nahalnykh-administratyvnykh-posluh/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО