ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Іван Іванович Шемелинець

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.20

Ключові слова:

державна політика, вища юридична освіта, умови вступу, органи державної влади.

Анотація

Стаття присвячена розгляду та аналізу процесу формування та реалізації державної політики у сфері доступу до вищої юридичної освіти, виявленню системних проблем у підходах до її формування та розробці пропозицій до подальшого удосконалення. Наголошується, що формування державної політики у цій сфері не має сталого та системного характеру. У статті аналізується правовий статус органів державної влади, які відповідальні за формування та реалізацію державної політики у сфері доступу до вищої юридичної освіти. Наголошується на наявності колізій між окремими законами стосовно визначення вичерпних повноважень Міністерства освіти і науки формувати державному політику у цій сфері. У статі також досліджуються змістовні особливості державної політики у сфері доступу до вищої юридичної освіти, наводиться їх характеристика та недоліки. Констатується, що доступ до вищої юридичної освіти має низку суттєвих відмінностей від доступу до інших складників освіти, зокрема через наявність особливого порядку вступу на магістратуру, наявність мінімального необхідного конкурсного балу та інші. Також наголошується на існуванні траєкторій вступу, які дозволяють вступати не лише за результатами незалежних іспитів та можуть містити корупційні ризики. Приділяється увага особливостям формування державної політики у сфері доступу до вищої юридичної освіти в умовах воєнного стану. Констатується, що відбулось суттєва зміна вступних вимог, але ключові елементи збереглись. Проте також відбулось суттєве зниження вимог до вступників, які здобуватимуть вищу юридичну освіту в закладах освіти системи Міністерства внутрішніх справ. Акцентується увага на вдосконалені державної політики у цій сфері та наводяться можливі для цього рішення.

Посилання

Про затвердження переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання : наказ Міністерства освіти і науки України № 673 від 22 травня 2020 року.

Стан юридичної̈ освіти в Україні. Аналітичне дослідження за результатами освітніх вимірювань. Київ : Ваіте, 2018. 168 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/% D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/03/30/LegalEducationReport- FINAL.pdf.

Аналітичні матеріали за результатами вступних випробувань на здобуття вищої освіти за ступенем магістра спеціальності 081 «Право» у 2017 році. Інститут освітньої аналітики. 2017. 61 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/2017_Analitika_Za_rez_ vstup_vipr_zdob_VO_stup_magistra.pdf.

Стандартизовані освітні вимірювання 2018 року у вищій юридичній освіті. Єдине фахове вступне випробування та Єдиний вступний іспит. Аналітичне дослідження. Київ : Ваіте, 2019. 122 с. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/d/1/422930_0.pdf.

Аналітичне дослідження результатів вступних випробувань на здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» у 2018 році. Інститут освітньої аналітики. 2018. 168 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/2018_ AnDoslid_rez_vstup_stupenya_mag_ra_081Pravo_293MizhPr_.pdf.

Аналітичне дослідження результатів вступних випробувань на здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» у 2019 році. Інститут освітньої аналітики. 2019. 168 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/2019_ Analit_doslid_rez_vstup_vipr_zdob_stup_magistra_sajt.pdf.

Мудрук С.О. Єдине фахове вступне випробування у контексті аналізу регуляторних впливів та ефективності освітньої послуги. Київ : Видавництво «Компанія ВАІТЕ», 2021. 176 с. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/7/c/509042.pdf.

Шемелинець І., Грищенко К. Вступна кампанія 2020 на здобуття юридичної освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Аналітичний огляд. Київ, 2020. 100 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1TH9Vvt-k82quUUlpl7j7DrMeWgYRpuoE/view.

Шемелинець І., Грищенко К. Результати вступу на навчання за кошти державного та регіонального замовлення за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» у 2021 році. Аналітичний огляд. Київ, 2021. 18 с. URL: https://drive.google.com/ file/d/1QePM8mOYs_b2E2Ki1VWCB155BS7rBuli/view.

Пацурківський П., Гаврилюк Р. Ціннісні виклики українській юридичній (правничій) освіті. Право України. 2017. № 10. С. 38–55. 11. Бойко А. Окремі питання реформування вітчизняної правничої освіти. Реформування юридичної освіти: виклики часу. Київ : Юридична практика. 2019. С. 85–95.

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету Міністрів України № 630 від 16 жовтня 2014 року.

Про затвердження положення про Міністерство внутрішніх справ України : постанова Кабінету міністрів України № 878 від 28 жовтня 2015 року.

Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу Національної гвардії України : наказ Міністерства внутрішніх справ № 315 від 15 квітня 2016 року.

Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти : постанова Кабінету Міністрів України № 1312 від 31 грудня 2005 року.

Порядок прийому на навчання на здобуття вищої освіти у 2022 році : наказ Міністерства освіти і науки України № 391 від 27 квітня 2022 року.

Шемелинець І. Як вступатимуть на юридичні факультети цього року? URL: https:// dejure.foundation/tpost/vmltammvm1-yak-vstupatimut-na-yuridichn-fakulteti-t.

Катерина Павліченко. Вступ до закладів освіти системи МВС у 2022 році максимально спрощено. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/katerina-pavlichenko-vstup-do-zakladivvishchoyi- osviti-sistemi-mvs-u-2022-mu-maksimalno-sproshcheno.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ