ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ В ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Автор(и)

  • Віктор Вікторович Філатов

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.30

Ключові слова:

еволюція, історичний розвиток, збройний конфлікт, концепція суспільного переходу, перехідне правосуддя, поставторитарна політика, становлення, соціальні потрясіння.

Анотація

У статті досліджені особливості історичного розвитку концепції перехідного правосуддя в теорії міжнародного права. Автор звертає увагу на актуальність потреб узагальнення закономірностей розвитку напрямів та механізмів перехідного правосуддя, дослідження еволюції розвитку засобів міжнародно-правового регулювання моделі перехідного правосуддя, а також з’ясування впливу національних контекстів на змістове наповнення моделі перехідного правосуддя. Автор детально аналізує наявні теорії виникнення концепції перехідного правосуддя та звертає увагу на спільні риси цих концепцій. Зокрема, це стосується виникнення моделі перехідного правосуддя завдяки правозахисним кампаніям, які розгорталися в різних країнах світу як реакція на серйозні порушення прав людини або гуманітарного права. Визначено, що модель перехідного правосуддя має практичне підґрунття, тобто саме практичний досвід став основою теоретичних учень про перехідне правосуддя. Автор доходить висновку, що перехідне правосуддя формувалося як модель, яка спрямовує політичні процеси в державі на етап сталого розвитку. Причому доведено, що характерною ознакою історії становлення механізмів перехідного правосуддя є їхня візуалізація без бачення цілісної моделі (це стосується таких напрямів, як: амністія, люстрація, сатисфакція). Автор також робить висновок, що в процесі еволюції моделі перехідного правосуддя паралельно відбуваються два процеси: формування концепції перехідного правосуддя як цілісної моделі; формування окремих механізмів та форм врегулювання постконфліктних та поставторитарних періодів розвитку держав. У статті обґрунтовано міжінституціональний характер моделі перехідного правосуддя, яка поєднує приватно-правові та публічно-правові інститути. Це означає, що модель перехідного правосуддя впливає на увесь спектр відносин у поставторитарному та постконфліктному суспільстві.

Посилання

Elster Jon. Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective. Cambridge, UK : Cambridge University Press. 2004. 106 р.

Reiter Andrew G. The development of transitional justice in Simić Olivera. An Introduction to Transitional Justice Abingdon, Oxon : Routledge, 2017. Рр. 29–46.

Kritz Neil J. Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes. Vol. 1. General Considerations. Washington, DC : United States Institute of Peace Press, 1995. 804 р.

Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні : монографія / за заг. ред. А.П. Бущенка, М.М. Гнатовського. Київ : РУМЕС. 2017. 592 с.

Mihr Anja. An introduction to transitional justice in Simić. An Introduction to Transitional Justice Abingdon. Oxon : Routledge. 2017. Рр. 1–27.

Lang Olivia. Why Has Germany Taken So Long to Pay Off Its WWI Debt? BBC News (online). 02 October 2010. URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-11442892 (дата звернення: 13.06.2022).

Lachowski Tomasz. International Criminal Court-the Central Figure of Transitional Justice: Tailoring Post-Violence Strategies, with Special Reference to Ukraine. Polish Quarterly of International Affairs. Vol. 3. 2015. Рр. 39–58.

Engstrom Par. Transitional Justice and Ongoing Conflict in Sriram, Chandra Lekha. Transitional Justice and Peacebuilding on the Ground: Victims and Ex-Combatants. 2013. Рр. 41–61.

Huyse L. Justice after Transition: On the Choices Successor Elites Make in Dealing with the Past. Law & Social Inquiry. 1995. Vol. 20. Pр. 51–78.

Skaar E. Truth Commissions, Trials – or Nothing? Human Rights in Democratic Transitions. Human Rights Research at the Chr. Michelsen Institute. 2005. Vol. 4. Pр. 149–171.

Pion-Berlin D. To Prosecute or to Pardon? Human Rights Decisions in the Latin American Southern Cone. Human Rights Quarterly. 1994. Vol. 16. Pр. 105–130.

Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice. 1st Edition / ed. by Naomi Roht-Arriaza, Javier Mariezcurrena. Cambridge University Press. 2006. 132 р.

Sandoval C. Transitional Justice: Key Concepts, Processes and Challenges. Villalba Institute for Democracy & Conflict Resolution. Briefi ng Paper (IDCR-BP-07/11). Part of the University of Essex Knowledge Gateway. 2011. 13 р.

Arthur P. How Transitions Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice. Human Rights Quarterly. 2009. Vol. 31 (2). Pр. 321–367.

Bell C. Transitional Justice, Interdisciplinarity and the State of the “Field” or “Non-Field”. International Journal of Transitional Justice. 2009. Vol. 3 (1). Pр. 5–27.

Cassel D. The Inter-American Court of Human Rights in Victims Unsilenced: The Inter- American Human Rights System and Transitional Justice in Latin America. Washington DC : Due Process of Law Foundation. 2007. Pр. 151–167.

Хлабистова К.В. Еволюція поняття люстрації з часів античності до ХХ століття. Науковий вісник НАВС. 2016. № 2 (99). С. 315–325.

Приходько І. Генезис інституту амністії в праві. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2017. № 18. С. 100–103.

Мезох М.М. Международно-правовая ответственность государств за действия индивидов. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 3–2. С. 121–123.

Richard B. McCaslin Reconstructing a Frontier Oligarchy: Andrew Johnson’s Amnesty Proclamation and Arkansas. The Arkansas Historical Quarterly. 1990. Vol. 49. No. 4. Рр. 313–329.

Jo-Marie. Burt Transitional Justice in the Aftermath of Civil Conflict: Lessons from Peru, Guatemala and El Salvador. US: Due Process of Law Foundation. 2018. 139 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ