ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ В СЛУЖБІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ПРОТИСТОЯННЯ ВІЙСЬКОВІЙ АГРЕСІЇ

Автор(и)

  • Сергій Леонідович Лахтадир

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.12

Ключові слова:

Служба безпеки України, законність, правопорядок, інструменти, цифровізація, правова робота, верховенство права.

Анотація

У статті досліджено систему забезпечення законності та правопорядку в Службі безпеки України в аспекті протистояння військовій агресії. Проаналізовано сучасні наукові дослідження та нормативне забезпечення зазначеного питання. Констатовано, що проблематика діяльності Служби безпеки України активно обговорюється в наукових колах, однак система забезпечення законності та правопорядку в цій службі не ставала предметом окремого наукового пошуку. Проведення дослідження забезпечення законності та правопорядку в Службі безпеки України в аспекті протистояння військовій агресії дало змогу констатувати існування цілої системи інструментів, застосування яких і забезпечить законність та правопорядок у Службі безпеки України в сучасних умовах. Першим складником є застосування діджитал-інструментів у діяльності правоохоронних органів, що були впроваджені до кримінального процесуального законодавства після початку повномасштабної війни росії проти України. Це, зокрема, введення електронних копій матеріалів кримінального провадження, застосування відеофіксування замість залучення понятих до обшуку житла, можливість залучення адвоката за допомогою цифрових технологій без його особистої участі, здійснення дистанційного судового провадження тощо. Другим складником є реалізація в діяльності Служби безпеки України засад кримінального провадження, наприклад: верховенства права (ст. 8 КПК України), законності (ст. 9 КПК України), поваги до людської гідності (ст. 11 КПК України), забезпечення права на свободу та особисту недоторканність (ст. 12 КПК України) та інших процесуальних засад. Третім складником системи забезпечення режиму законності й правопорядку (або інструментом для досягнення законності і правопорядку) у Службі безпеки України є правова робота із співробітниками-військовослужбовцями, працівниками, а також військовослужбовцями строкової служби.

Посилання

Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 382.

Стандарти забезпечення прав людини у діяльності служби безпеки України : навч. посіб. / Д. фон Бларер, Ю.Л. Бєлоусов, С.С. Кудінов та ін. ; уклад. д-р екон. наук, проф. М.М. Чеховська ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. С.С. Кудінова, канд. соц. наук Ю.Л. Бєлоусова. Київ : НА СБУ, 2019. 368 с.

Забавська Х.Ю. Особливості становлення та функціонування системи стримувань і противаг між гілками влади в умовах демократизації політичної системи України : дис. … к.п.н. Львів, 2020. 228 с.

Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. 384 с.

Гордієнко С.Г., Доронін І.М. Державна безпека України в сучасних умовах: проблеми компетенції державних органів. Державна безпека України в сучасних умовах: проблеми компетенції державних органів. Інформація і право. 2021. № 2(37). DOI: https://doi.org/ 10.37750/2616-6798.2021.2(37).238340.

Доронін І.М. Національна безпека України в інформаційну епоху: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. … д-ра юрид. наук ; НДІ інформатики і права НАПрН України. Київ : б. в., 2020. 39 с.

Кубецька О., Остапенко Т., Палешко Я. Умови забезпечення національної безпеки держави. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2. С. 321–327. doi: https://doi.org/10.31733/2078-3566-2020-2-321-327.

Всеукраїнський Форум «Україна 30» Безпека країни 11-13 травня 2021 р. URL: https:// drive.google.com/drive/u/1/folders/18 (дата звернення: 06.07.2022).

Кримінальний процесуальний кодекс України. Офіційний вісник України. 2012. № 37. С. 11. Ст. 1370.

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам : Закон України від 15.03.2022 № 2137-IX. Урядовий кур’єр. 2022. № 68.

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану : Закон України від 14.04.2022 № 2201-IX. Урядовий кур’єр. 2022. № 102.

«Діджиталізація» – слово 2019 року в Україні за версією онлайн-словника «Мислово». URL: https://itc.ua/news/didzhitalizacziya-slovo-2019-roku-v-ukra%D1%97ni-zaversi% D1%94yu-onlajn-slovnika-mislovo/ (дата звернення: 10.07.2022).

Указ президента України № 213/2009 Питання Служби безпеки України. URL: https:// www.president.gov.ua/documents/2132009-8759.

Настюк В.Я., Шаповал Р.В. Нормативно-правове забезпечення функціонування сектору безпеки України. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 27 травня 2021 р. м. Харків. Вип. 11. 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА