ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗА БЕЗПІДСТАВНУ НЕВИПЛАТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Уварова

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.25

Ключові слова:

право на оплату праці, кримінальна відповідальність, роботодавець, керівник, працівник, трудові відносини, заробітна плата.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблемних аспектів кримінальної відповідальності керівника за безпідставну невиплату заробітної плати, які не втрачають своєї актуальності. Зазначена проблема досить поширена, адже відносини між роботодавцем і працівником нерідко виходять за межі правового поля. У зв’язку із цим доцільно висвітлити окремі аспекти кримінальної відповідальності керівника за безпідставну невиплату заробітної плати. Кримінальну відповідальність керівника за безпідставну невиплату заробітної плати закріплено статтею 175 Кримінального кодексу України. Наголошено на недосконалості складу злочину, передбаченого статтею 175, та недоліках правозастосування за порушення зазначеної норми. Зауважено на тому, що спеціальним суб’єктом цього злочину має бути саме роботодавець – власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним керівник чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю. Акцентовано увагу на тому, що пропозиції стосовно збільшення обсягу санкцій у цьому правопорушенні носять суто технічний характер і не впливають позитивним чином на ефективність правозастосування. Зроблено висновок, що успішне вирішення проблеми своєчасної виплати заробітної плати має полягати у конкретизації протиправних дій та внесенні змін і доповнень до трудового, адміністративного і кримінального законодавства у трудовій сфері. Лише після якісних змін на законодавчому рівні можна вести мову про поліпшення організаційного складника кримінальної відповідальності. Наголошено на необхідності уточнення суб’єкта цього злочину та процесуальних особливостях звільнення особи від кримінальної відповідальності у разі виплати заборгованої заробітної плати.

Посилання

Онишко О.Б. Конституційне право громадянина на своєчасне одержання винагороди за працю. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 3. С. 99–108.

Кравцов С. Кримінальна відповідальність за порушення трудового законодавства. Баланс-бюджет. 2019. № 37 (761). С. 24–26.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 20.06.2022).

Романаускас К.А. Деякі питання кримінологічної характеристики злочинів, пов’язаних із невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Матеріали науково-практичної конференції «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення». 25.03.2016. Частина 2. 2016. С. 198–201.

Олєйнічук О.М. Шляхи вдосконалення складу злочину, передбаченого ст. 175 КК України. Юридична наука. 2016. № 4. С. 114–125.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text (дата звернення: 19.06.2022).

Про внесення змін до статті 175 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат : проєкт Закону України від 14.01.2021 № 4589. URL: http://search.ligazakon. ua/l_doc2.nsf/link1/JI04057A.html (дата звернення: 21.06.2022).

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 20.06.2022).

Хряпінський П.В. Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності: узгодженість кримінального та кримінального процесуального законів України. Право і суспільство. 2013. № 1. С. 90–97.

Коломієць О.О., Яценко Л.Д. Шляхи розв’язання проблеми заборгованості з виплати заробітної плати в Україні. Відділ соціальної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень. Грудень, 2018 р. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/shlyakhirozvyazannya- problemi-zaborgovanosti-z-viplati-zarobitnoi (дата звернення: 21.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ