ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРОПУСКУ СТРОКУ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ПЕРЕГЛЯД ЗАОЧНОГО РІШЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Автор(и)

  • Юлія Вячеславівна Навроцька
  • Уляна Богданівна Воробель

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.6

Ключові слова:

залишення заяви без розгляду, заочне рішення, заява про перегляд заочного рішення, залишення заяви без задоволення, поновлення строку.

Анотація

Статтю присвячено аналізу правових наслідків пропуску відповідачем встановленого строку подання заяви про перегляд заочного рішення, зокрема співвідношенню в заочному провадженні залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду (як процесуальної дії відповідно до ст. 126 Цивільного процесуального кодексу України) та залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення в разі пропуску строку її подання (відповідно до ч. 3 ст. 287 Цивільного процесуального кодексу України). Встановлено, що у правозастосовній діяльності склалася усталена практика залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду в разі відмови в поновленні строку подання заяви про перегляд заочного рішення. Велика Палата Верховного Суду з метою забезпечення єдності та сталості судової практики в листопаді 2021 р. відступила від такої позиції та передбачила, що суд зобов’язаний прийняти до розгляду належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення незалежно від пропуску строку її подання та залишити цю заяву без задоволення в тому разі, якщо немає підстав для поновлення вказаного строку. У статті аргументовано, що в ситуації подання заяви про перегляд заочного рішення з пропуском встановленого Цивільним процесуальним кодексом України строку приймати заяву про перегляд заочного рішення до розгляду та за її результатами відмовляти в задоволенні такої заяви неправильно. Найоптимальнішим варіантом буде той, коли суд постановляє не ухвалу про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення (адже така ухвала можлива за результатами розгляду заяви про перегляд заочного рішення, а якщо немає підстав для поновлення пропущеного строку, то не було й підстав для розгляду по суті самої заяви про перегляд заочного рішення), а ухвалу про відмову в поновленні пропущеного строку подання заяви про перегляд заочного рішення (саме з таким формулюванням). Тоді в разі незгоди з аргументами суду щодо відмови в поновленні строку відповідач зможе її оскаржити в апеляційному порядку. За такого підходу ніяк не можна говорити, що він втрачає право на оскарження заочного рішення, а також це сприятиме принципу процесуальної економії.

Посилання

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 30.06.2022).

Узагальнення практики судами першої та апеляційної інстанції процесуального законодавства при розгляді цивільних справ у порядку заочного розгляду. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0005705-13#top (дата звернення: 30.06.2022).

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII / Верховна Рада Укра- їни. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19 (дата звернення: 30.06.2022).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 9 листопада 2021 р. у справі № 214/5505/16 / Верховний Суд. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101473381 (дата звернення: 30.06.2022).

Ломоносова О.М. Захист прав відповідача в цивільному судочинстві. Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Юридичні науки». 2010. Вип. 4. С. 181–192.

Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. Н.В. Василини, Б.І. Гулька, О.О. Кота. Київ : ВД «Дакор», 2021. 1028 с.

Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 13 січня 2021 р. у справі № 1519/2-4031/11 / Верховний Суд. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94297011 (дата звернення: 30.06.2022).

Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 16 грудня 2019 р. у справі № 286/1130/13-ц / Верховний Суд. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86468472 (дата звернення: 30.06.2022).

Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 25 лютого 2020 р. у справі № 755/5323/16-ц / Верховний Суд. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87826716 (дата звернення: 30.06.2022).

Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 20 травня 2020 р. у справі № 653/4813/17 / Верховний Суд. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89700933 (дата звернення: 30.06.2022).

Навроцька Ю.В. Підстави та наслідки скасування заочного рішення судом, що його ухвалив. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2009. Вип. 48. С. 142–150.

Навроцька Ю.В. Процедурні особливості реалізації права пільгового оскарження заочного рішення. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2007. Вип. 2. С. 111–121.

Ухвала Кілійського районного суду Одеської області від 29 грудня 2021 р. у справі № 946/1855/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102287203 (дата звернення: 30.06.2022).

Ухвала Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 4 травня 2022 р. у справі № 186/444/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104161906 (дата звернення: 30.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА