ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПЕРСОНАЛ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»

Автор(и)

  • Ігор Русланович Серажим

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.29

Ключові слова:

пенітенціарна система, Державна кримінально-виконавча служба України, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України, персонал органів та установ виконання покарань.

Анотація

Статтю присвячено питанням визначення обсягу та змісту поняття «персонал Державної кримінально-виконавчої служби України» як сукупності осіб, які виконують професійні обов’язки у всіх структурних підрозділах відповідних органів. Проаналізовано співвідношення основних термінів, які є узагальнюючими для визначення кола співробітників кримінально-виконавчої (пенітенціарної) системи, зокрема «персонал Державної кримінально-виконавчої служби України», «персонал органів та установ виконання покарань», «особовий склад», «адміністрація». Встановлено відмінності між поняттями «персонал Державної кримінально-виконавчої служби України» й «персонал органів та установ виконання покарань» та визначено, що остання дефініція має більш звужене розуміння. Визначено, що поняття «особовий склад» не є синонімом категорії «персонал», оскільки не охоплює усю різноманітність персоналу відповідного органу. На основі цього зроблено висновок про те, що під персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України слід розуміти осіб рядового і начальницького складу, спеціалістів, які не мають спеціальних звань, інших працівників, які працюють за трудовими договорами в органах та установах виконання покарань, воєнізованих формуваннях, закладах освіти, закладах охорони здоров’я, підприємствах установ виконання покарань, інших підприємствах, установах та організаціях, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України. Відповідно до встановленого законодавством статусу та функцій Державної кримінально-виконавчої служби України визначено структуру персоналу відповідних органів й установ, що включає: персонал органів виконання покарань, персонал установ виконання покарань, персонал державних установ, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, особовий склад територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України, персонал закладів освіти, персонал закладів охорони здоров’я, персонал державних підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України.

Посилання

Бараш Є.Ю. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби : поняття та структура. Право і безпека. 2010. № 4(36). С. 75–80.

Про затвердження Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України : Наказ Міністерства юстиції України від 06.02.2017 р. № 292/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0177-17#Text (дата звернення: 15.06.2022).

Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушенням режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.03.1993 р. № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-93?find=1&text#Text (дата звернення: 11.06.2022).

Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (дата звернення: 13.06.2022).

Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text (дата звернення: 22.06.2022).

Колб О., Ремега В. Про деякі сутнісно-змістовні ознаки поняття «персонал органів та установ виконання покарань». Історико-правовий часопис. 2017. № 1(9). С. 115–119.

Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 р. № 2823/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z1010-18#Text (дата звернення: 17.06.2022).

Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23.06.2005 р. № 2713-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15#Text (дата звернення: 19.06.2022).

Класифікатор професій ДК 003 : 2010 : наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text (дата звернення: 20.06.2022).

Про пробацію : Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text (дата звернення: 21.06.2022).

Кримінально-виконавче право України : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. Є.Ю. Бараша. Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П., 2018. Том І. 364 с.

Потьомкіна Ю.С. Теоретико-організаційні засади розмежування компетенцій державних службовців у процесі реалізації державно-службових відносин : дис. … канд. наук з державного управління : 25.00.03. Київ, 2015. 230 с.

Про Стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 роки : Указ Президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012#Text (дата звернення: 10.06.2022).

Шкута О.О. Формування сучасного кадрового забезпечення в Державній пенітенціарній службі України : теоретико-прикладні засади. Право і суспільство. 2016. № 2. С. 183–187.

Яковець І., Новосад Ю. Про зміст поняття «персонал органів та установ виконання покарання» та його системоутворюючі ознаки. Історико-правовий часопис. 2017. № 1(9). С. 120–125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА