ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Віктор Степанович Павленко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.14

Ключові слова:

воєнний стан, правоохоронні органи, національна безпека, інституційна взаємодія, інформаційна підтримка.

Анотація

У зазначеній науковій статті окреслено проблематику забезпечення взаємодії правоохоронних органів України з країнами ЄС в умовах воєнного стану. Теоретичний і практичний інтерес до вивчення питань правової і воєнної безпеки пов’язаний насамперед із соціально-економічними та геополітичними змінами, що відбулися в усьому світі за останні роки. У сучасних реаліях Україна стикається з багатьма проблемами, розв’язання яких безпосередньо пов’язане з виявленням та аналізом джерел реальних і потенційних загроз для національних інтересів. Метою статті є дослідження окремих форм реалізації взаємодії правоохоронних органів ЄС та України в умовах воєнного стану. Автор доходить висновку, що ефективне функціонування загальноєвропейської співпраці держав у сфері експертно- криміналістичної та оперативно-розшукової діяльності можливе за умови конструктивної та багатопланової співпраці Ради Європи та Європейського Союзу як на інституційному рівні зазначених міжнародних організацій, так і в межах діяльності окремих структур. Практика застосування ордера на арешт як одного з аспектів взаємного визнання рішень судів у кримінальних справах успішно довела, що співпраця у сфері юстиції та внутрішніх справ із питань експертно-криміналістичної та оперативно-розшукової діяльності можлива без гармонізації кримінальних та кримінально-процесуальних законодавств європейських держав, а також без створення модельного загальноєвропейського кримінального кодексу. Успішне застосування європейського ордера на арешт також дало можливість ЄС ще далі просунутися в напрямку взаємного визнання судових рішень – розробити кілька європейських ордерів, серед яких ордери на передачу показань свідків і на розслідування. Європейський ордер на проведення розслідувань є спеціальним механізмом для виконання одного або кількох слідчих заходів у межах розслідування злочинів у державі, що запитується, з метою отримання доказів. Окремі правові інструменти були інтегровані в єдиний нормативний акт, який сприяв процесу кодифікації та прогресивному розвитку міжнародного права та замінив традиційну систему надання правової допомоги в кримінальних справах. Європейський Союз, використовуючи нові законодавчі повноваження у сфері експертно-криміналістичної та оперативно-розшукової діяльності, перейшов до прийняття юридично обов’язкових нормативних актів, які не потребують національних ратифікацій із найбільш актуальних питань забезпечення безпеки та правопорядку на території ЄС.

Посилання

Izhutova I. (2019). Ukrainian Strategic Communications and martial law. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 9(5), 127. URL: https://doi.org/10.33445/ sds.2019.9.5.8.

Bagby John W. and Aalberts, Robert J.(2020) Medical Martial Law: Towards a More Effective Pandemic Policy (July 9, 2020). URL: https://ssrn.com/abstract=3647275 or http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.3647275.

UN, Report on Threats, Challenges and Change Distr.: General 2 December 2004. URL: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/gaA.59.565_En.pdf (дата звернення: 05.07.2022 р.).

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (дата звернення: 05.07.2022 р.).

Rebuild Ukraine. URL: https://rebuild-ua.org/.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272 : постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2022 р. № 158. URL: https:// www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (дата звернення: 07.07.2022 р.).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення: 07.07.2022 р.).

Ivković, S.K., Maskály, J. & Neyroud, P. A Global Study of Police Administrators’ Perceptions of the Effectiveness of Organizational Changes During the COVID-19 Pandemic. Int Criminol 2, 32–43 (2022). URL: https://doi.org/10.1007/s43576-022-00051-4.

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters Strasbourg, 20.IV.1959. URL: https://rm.coe.int/16800656ce (дата звернення: 07.07.2022 р.).

Lubin, Asaf, The Prohibition on Extraterritorial Enforcement Jurisdiction in the Datasphere (2022). Handbook on Extraterritoriality in International Law (Austen L. Parrish and Cedric Ryngaert eds., forthcoming, 2022). URL: https://ssrn.com/abstract=4012007.

Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters Strasbourg, 17.III.1978. URL: https://rm.coe.int/1680077975 (дата звернення: 07.07.2022 р.).

Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (ETS No. 182) Strasbourg 08/11/2001 – Treaty open for signature by the member States signatories to Treaty ETS 30 and for accession by the non-member States which have acceded to Treaty ETS 30 01/02/2004 (3 Ratifications). URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/ full-list?module=treaty-detail&treatynum=182 (дата звернення: 07.07.2022 р.).

European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (ETS No. 073) Strasbourg 15/05/1972 – Treaty open for signature by the member States and for accession by non-member States. 30/03/1978. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/fulllist? module=treaty-detail&treatynum=073 (дата звернення: 07.07.2022 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА