ПРАВОВИЙ СТАТУС ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Автор(и)

  • Вікторія Миколаївна Тернавська

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.17

Ключові слова:

конституційно-правова політика, правовий статус дитини, внутрішньо переміщена особа, діти війни, військова агресія.

Анотація

Сьогодні в умовах військової (збройної) агресії Російської Федерації проти України особливого захисту й піклування потребують українські діти. З 2014 р. велика кількість дітей змушена була покинути свої домівки, деякі з них зазнали поранень та інших ушкоджень здоров’я внаслідок війни. Крім того, на непідконтрольних українській владі територіях, як і прилеглих до них, залишається велика кількість дітей, які зазнають фізичного та психологічного насилля. Статтю присвячено визначенню правового статусу дітей, які постраждали внаслідок військової (збройної) агресії Російської Федерації проти України. Досліджуються різні теоретичні підходи до визначення поняття правового статусу дитини. Аналізується співвідношення категорій «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», «дитина війни» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» шляхом вивчення положень конституційного законодавства України та міжнародно-правових документів. Звертається увага на прогалину в конституційному законодавстві щодо належного визначення правового статусу дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях, з метою належного забезпечення прав таких дітей. Визначені недоліки чинного законодавства України в питаннях правового регулювання правового статусу неповнолітніх громадян України, які стали жертвами військової (збройної) агресії Російської Федерації проти України, унаслідок непослідовності конституційно-правової політики України. Зроблено висновок, що сучасна конституційно-правова політика України має формуватися більш виважено й послідовно, своєчасно враховувати нові юридичні факти, що дасть змогу в майбутньому уникнути прогалин і колізій у національному законодавстві. Наука конституційного права має своїм безпосереднім завданням дослідження цих проблемних питань із метою сприяння формуванню якісної та науково обґрунтованої конституційно-правової політики у сфері прав дитини.

Посилання

Кількість постраждалих дітей через повномасштабне вторгнення рф в Україну збільшилась. Слово і діло. 2022. 4 червня. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/06/04/novyna/ bezpeka/kilkist-postrazhdalyx-ditej-cherez-povnomasshtabne-vtorhnennya-rf-ukrayinuzbilshylas.

Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов : международный документ от 14 декабря 1974 г. (провозглашенный резолюцией 3318 (XXIX)) / Генеральная Ассамблея ООН. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_317#Text.

Кадегроб Л. Конституційно-правовий статус дитини в Україні: поняття та особливості. Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Правознавство. 2018. Т. 23. Вип. 1(32). С. 15–21.

Ригіна О. «Правовий статус дитини», «права дитини», «потреби дитини», «інтереси дитини»: загальнотеоретична характеристика. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8. С. 28–30. URL: http://www.lsej.org.ua/8_2021/7.pdf.

Крестовська Н. Конституційно-правовий статус дитини в Україні. Правовий вимір конституційної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах європейської парадигми України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 17 листопада 2016 р. Одеса : МГУ, 2016. С. 31–34.

За місяць війни понад половина українських дітей стали переселенцями – ЮНІСЕФ. Суспільне новини. 2022. 24 березня. URL: https://suspilne.media/221160-za-misac-vijniponad- polovina-ukrainskih-ditej-stali-pereselencami-unisef/.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 1. Ст. 1.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми : Закон України від 26 січня 2016 р. № 936-VIIІ / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 10. Ст. 99.

Про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та про заходи, що сприяють збалансованості зусиль між державами-членами щодо прийому таких осіб та відповідальності за наслідки такого прийому : Директива Ради Європейського Союзу 2001/55/ЄС від 20 липня 2001 р. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/MU01293?an=2.

Чижов Д. Соціально-правовий захист прав дітей в умовах проведення АТО в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 1. C. 96–101.

Купін А. Правове забезпечення прав і свобод вимушених переселенців в Україні. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2019. Вип. 4(44). С. 79–83.

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22 жовтня 1993 р. № 3551-ХІІ / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 45. Ст. 425.

Конвенція про права дитини : міжнародний документ від 20 листопада 1989 р. (ратифікований Постановою Верховної Ради України № 789-XII від 27 лютого 1991 р.) / Організація Об’єднаних Націй. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text. 14. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах : міжнародний документ від 1 січня 2000 р. (ратифікований Законом України № 1845-IV від 23 червня 2004 р.) / Організація Об’єднаних Націй. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_795#Text.

Про охорону дитинства : Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. Ст. 142.

Конвенція про захист цивільного населення під час війни : міжнародний документ від 12 серпня 1949 р. (ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 3 липня 1954 р.) / Організація Об’єднаних Націй. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_154#Text.

Скільки українських дітей незаконно вивезла Росія – дані Офісу омбудсмана. ДОМ. 2022. 26 травня. URL: https://kanaldom.tv/uk/skilky-ukrayinskyh-ditej-nezakonno-vyvezlarosiya- dani-ofisu-ombudsmana/.

Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 268 / Кабінет Міністрів України. Урядовий кур’єр. 2017. № 75.

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397.

Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» : Закон України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IX / Верховна Рада України. Голос України. 2022. № 37.

Про соціальний захист дітей війни : Закон України від 18 листопада 2004 р. № 2195-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 4. Ст. 94.

Тернавська В. Проблеми становлення ювенальної юстиції як напряму ювенальної політики України. Європейські перспективи: науково-практичний журнал. 2012. № 2. Ч. 2. С. 60–65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА