ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Автор(и)

  • Вікторія Вікторівна Анастасієва

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.31

Ключові слова:

запобіжні заходи, заходи примусу, превентивні заходи, кримінальне провадження, забезпечення кримінального провадження, міжнародний досвід, кримінальне судочинство.

Анотація

Статтю присвячено вивченню досвіду правового регулювання заходу забезпечення кримінального провадження у формі відсторонення від посади в кримінальному судочинстві зарубіжних держав У статті автором виокремлено та досліджено основні нормативно-правові акти, які регламентують процедуру застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема відсторонення від посади. Зауважено, що міжнародні нормативно-правові акти передбачають можливість обмеження прав та свобод особи, однак засоби такого обмеження визначаються законодавством кожної конкретної держави. Констатовано, що відсторонення особи від посади посідає не менш важливе місце у системі заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки застосування вказаного заходу тягне за собою певне обмеження конституційних прав та свобод людини та громадянина. Охарактеризовано особливості застосування відсторонення від посади в зарубіжних країнах із урахуванням положень чинних нормативно-правових актів у системі кримінального процесуального права. На основі аналізу досвіду Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Франція, Республіки Польща, Республіки Латвія, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки констатовано наявність як спільних, так і відмінних рис у кримінально-процесуальному порядку відсторонення від посади. Визначено, що система заходів забезпечення кримінального провадження в різних країнах іменується «заходи примусу», «запобіжні заходи», «превентивні заходи» тощо. Проте що стосується процесуального наповнення, то як у національному, так і зарубіжному законодавстві такі заходи належать до заходів, не пов’язаних із позбавленням волі. Вказано, що в країнах романо-германської правової системи спільною рисою є нормативно-правовий спосіб регламентації процесуальної процедури застосування відсторонення від посади та коло уповноважених суб’єктів, уповноважених на його застосування. Визначено, що відмінності в механізмі реалізації відсторонення від посади зумовлені процесом уніфікації системи прав та свобод людини на основі міжнародних судово-правових стандартів, а також диференціацією залежно від стандартів кримінально-процесуальних процедур кожної країни окремо.

Посилання

Конституція України : Закон України від 26 черв. 1996 р. № 254к/96 ВР. / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/conv.

Загальна декларація прав людини : ООН; Декларація, Міжнародний документ станом на 10.12.1948 р. URL: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/995_015.

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод : Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ станом на 04.11.1950 р. (зі змінами та доповненнями, внесеними Протоколом № 14 від 13.05.2014 р.). URL: http://zakon4.rada.gov.ua / laws / show / 995_004.

Молдован А. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США : навчальний посібник. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 352 с.

Кримінальний процесуальний кодекс Федеративної Республіки Німеччина : від 12.09.1950 р. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/BJNR006290950.html#BJNR006 290950BJNG001203311.

Закон про статус посадових осіб Федеративної Республіки Німеччина (STG). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/beamtstg/__24.html.

Закон про суддів (DRiG). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/drig/.

Кримінальний процесуальний кодекс Республіки Франція. URL: https:// www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071154/. 9. Кримінальний процесуальний кодекс Республіки Польща. URL: https:// yuristvpolshi.com.ua/kriminalnij-kodeks-respubliki-polshha-ukrayinska-versiya-st-1-23- osnovni-pravila/.

Кримінальний процесуальний кодекс Республіки Латвія. URL: https://likumi.lv/ta/ id/107820-kriminalprocesa-likums.

Rab Suzanne. Legal systems in UK (England and Wales): overview. URL: https:// uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-636-2498?transitionType=Default&contextData=(sc. Default)&firstPage=true&bhcp=1.

Конституція Сполучених Штатів Америки від 17.09.1787 р. URL: https:// www.law.cornell.edu/constitution/articleii#section4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО