НІМЕЦЬКА МОДЕЛЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ В ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Микола Єгорович Шумило
  • Петро Микитович Кубрак

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.27

Ключові слова:

кримінальний процес Федеративної Республіки Німеччина, кримінальний процес України, Кримінально-процесуальний кодекс Федеративної Республіки Німеччина, Кримінальний процесуальний кодекс України, попереднє розслідування, прокурорське дізнання, процесуальні функції, доказування, строге доказування, вільне доказування.

Анотація

У статті на підставі порівняльно-правового аналізу німецької моделі прокурорського дізнання та досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. переосмислюються сформовані у кримінальному процесуальному законодавстві застарілі й часом невиправдані положення, що більш ефективно сприятиме правовому вдосконаленню та оптимізації підготовчого провадження у кримінальному процесі України. Функціональна структура досудового розслідування дала фахівцям підстави вважати, що кримінальний процес Федеративної Республіки Німеччина за типом є «обвинувально- слідчим». «Обвинувальність» зумовлюється тим, що судовий розгляд кримінальної справи неможливий без публічного обвинувачення, порушеного прокурором. Лише суд уповноважений досліджувати всі обставини кримінальної справи. У процесі доказування обставин і встановлення істини у кримінальній справі суд не обтяжений клопотаннями учасників процесу. Структура німецької моделі досудового розслідування дає можливість тримати баланс процесуальних функцій завдяки різним юридично-технічним прийомам. Так, активність поліції обмежується повноваженнями прокурора та забороною контакту із судом. Шляхом стримування активності прокуратури забезпечується її підконтрольність суду та відповідальність за виконання судових рішень. З іншого боку, суддя зобов’язаний враховувати висновки прокурора під час вирішення питань досудового розслідування. Нормативний аналіз досудового розслідування Федеративної Республіки Німеччина дає можливість критично оцінити крізь призму нього інститут досудового розслідування у Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 р. та використати досвід німецьких колег у напрацюванні шляхів поліпшення вітчизняного процесу. Стаття спрямована на обґрунтування практичної і нормативної доцільності основних конструктивних положень прокурорського дізнання у Кримінально-процесуальному кодексі Федеративної Республіки Німеччина для можливого використання їх елементів у процесі оптимізації інституту досудового розслідування у Кримінальному процесуальному кодексі України.

Посилання

Барабанов П.К. Уголовный процесс ФРН: научно-практическое пособие. Москва : Спутник, 2014. 358 с.

Гмирко В.П. Діяльнісний погляд на реструктуризацію кримінального процесу: the attempt of dogmatic Shawshank Redemption? Правова позиція. 2018. № 1(20). С. 21–36.

Кримінальна справа № 600000-099268-07/6 / Управління поліції м. Бонн. Бонн, 2007. 72 с.

Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія. Харків : Арсіс ЛТД, 2007. 576 с.

Хельман У. Борьба с преступностью в Германии. Право України. 2011. № 9. С. 187–191.

Филимонов Б.А. Федеративная Республика Германия. Уголовно-процессуальный кодекс : монография. Москва : Манускрипт, 1994. 204 с.

Шредер Ф.-К., Феррел Т. Уголовное процессуальное право Германии : учебник. Пер. с нем. Москва : Инфотропик Медиа, 2016. 304 с.

Kuhne H. Strafpprozсlehre. Bonn, 1982. 200 S.

Roxin C. Strafverfahahrensrecht. München : Beck, 1991. 478 S.

Luna E., Wade M. The prosecutor perspective. Oxford : Oxford University Press, 2012. 471 р.

Juristtnzeeitung. Bonn, 1970. № 18. S 729.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ