ОСОБЛИВІ ПІДСТАВИ НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Автор(и)

  • Роман Іванович Таш’ян

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.7

Ключові слова:

недійсні правочини, правочини, які порушують публічний порядок, війна, санкції під час війни.

Анотація

Стаття присвячена особливим підставам недійсності правочинів під час війни. Автор аналізує зарубіжний досвід правового регулювання цього питання в окремих країнах англо- американської правової системи. Також автор приділяє увагу вітчизняному законодавству. Міжнародне право дозволяє обмежувати відносини не тільки між громадянами відповідних держав, а й між усіма іншими їхніми резидентами та особами, що мають право здійснювати торгівлю на території країни, й інститут недійсності правочинів є одним із механізмів досягнення цієї мети. Автором проаналізована історія прийняття відповідних актів у США та Великобританії під час збройних конфліктів, розглядає визначення торгівлі з ворогом у контексті укладення відповідних договорів. Серед заходів, що застосовуються національним законодавством, автор виділяє блокування активів; обмеження торговельних операцій; заборону здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з Законом України «Про санкції»; повну або часткову заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно Законом України «Про санкції»; заборону передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Автор критикує положення законодавства щодо правових наслідків вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства, і зазначає, що вони є вкрай недостатніми для встановлення наслідків недійсності правочинів під час війни. На підставі проведеного дослідження автор робить пропозиції щодо подальшого удосконалення вітчизняного законодавства.

Посилання

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України (станом на 30.06.2022). Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст. 892. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text. 2. John M. Hall. The Effect of War on Contracts Author(s): Source: Columbia Law Review. Apr., 1918, Vol. 18, No. 4 (Apr., 1918), pp. 325–345 Published by: Columbia Law Review Association, Inc. Stable. Р. 326–328.

Kershaw v. Kesley. 1868. Case Law. (станом на 30.06.2022). URL: https://case-law.vlex.com/ vid/100-mass-561-mass-615343126/.

TRADING WITH THE ENEMY (станом на 30.06.2022). URL: http://uscode.house.gov/view. xhtml?path=/prelim@title50/chapter53&edition=prelim/.

Trading with the Enemy Act 1939. Chapter 89 (станом на 30.06.2022). URL: https:// www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/2-3/89/enacted.

Карнаух Т.В. Оспорювані та нікчемні правочини суб’єктів господарювання: окремі аспекти законодавчого регулювання та правозастосування. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2012. Т. 129. С. 104–109.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА