ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Автор(и)

  • Юлія Анатоліївна Коваль

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.11

Ключові слова:

фінансово-правова відповідальність, податкове правопорушення, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), пеня, звільнення від фінансово-правової відповідальності, обставини, що звільняють від фінансової відповідальності.

Анотація

Стаття присвячена аналізу мораторію на застосування штрафів за порушення податкового законодавства, вчинені під час карантину. Встановлено, що незастосування штрафів свідчить про незастосування самої фінансово-правової відповідальності. Доведено, що звільнення від застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом карантину, є спеціальною підставою для звільнення від фінансово-правової відповідальності. Акцентовано увагу на тому, що положення пункту 52-1 підрозділу 10 розділу XX ПК України не дозволяють зробити однозначний висновок щодо звільнення платників податків від застосування до них пені за порушення вимог іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи (окрім власне ПК України). Автором розглянуто суперечливу судову практику з цього питання на прикладі валютного законодавства та доведено, що звільнення від нарахування пені не суперечить Закону України «Про валюту і валютні операції», а є спеціальною нормою, яка дістала закріплення у ПК України, виходячи з універсальності змісту поняття «пеня», що вживається у податковому законодавстві. Аналіз концепції триваючого податкового правопорушення та особливостей визначення моменту його вчинення дозволив зробити висновок про те, що запроваджений мораторій на застосування штрафів за порушення податкового законодавства фактично продовжує строки для виконання податкового обов’язку платників до завершення карантину. Встановлено, що правовий режим карантину частково збігається в часі з правовим режимом воєнного стану, а тому питання, пов’язані зі співвідношенням мораторію (зупинення) штрафів на період дії карантину та воєнного стану, мають бути розглянуті у їх системному взаємозв’язку. При цьому мораторій на застосування штрафів за порушення, вчинені під час карантину, не діє у разі проведення перевірок, які дозволені на час воєнного стану. Вказано на можливі ризики щодо практичного застосування форс-мажору як обставини для звільнення від фінансової відповідальності. Запропоновано критерії, за якими можна здійснювати розмежування механізмів звільнення від фінансової відповідальності за податкові правопорушення, вчинені під час карантину та воєнного стану.

Посилання

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 24.06.2022).

Скакун О. Інститут звільнення від юридичної відповідальності: загальнотеоретичний аналіз. Про українське право. Чис. V. 2010. С. 41–49.

Іванський А.Й. Фінансово-правові санкції : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 500 с.

Гетманцев Д.О., Макарчук Р.В., Толкачов Я.С. Юридична відповідальність за податкові правопорушення : науково-практичний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 752 с.

Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 29 червня 2021 року у справі № 640/10491/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97931803 (дата звернення: 24.06.2022).

Постанова П’ятого апеляційного адміністративного суду від 8 грудня 2021 року у справі № 420/9871/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101951588 (дата звернення: 24.06.2022).

Постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 6 грудня 2021 року у справі № 520/7484/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101950714 (дата звернення: 24.06.2022).

Про валюту і валютні операції : Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text (дата звернення: 24.06.2022).

Постанова Першого апеляційного адміністративного суду від 9 березня 2021 року у справі № 200/9035/20-а. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95377315 (дата звернення: 24.06.2022).

Чи застосовуються штрафні санкції за несплату або несвоєчасну сплату узгодженої суми грошових зобов’язань за податкові (звітні) періоди 2020 року, якщо строк сплати такої суми припадає на період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)? ЗІР. ДПС України. URL: https:// zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=28738 (дата звернення: 24.06.2022).

Сахно Д.С. Зловживання правом у податкових відносинах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2019. 233 с.

Питання – відповіді щодо особливостей переходу платників на спрощену систему оподаткування. ДПС України. URL: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/578879.html (дата звернення: 24.06.2022).

Лист ТПП України від 28 лютого 2022 року № 024/02.0-7.1. URL: https://ucci.org.ua/ uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf (дата звернення: 24.06.2022).

Постанова Верховного Суду від 27 січня 2022 року у справі № 826/9302/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103034192 (дата звернення: 24.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА