ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Георгій Михайлович Чернишов

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.26

Ключові слова:

економічна безпека, національна безпека, кримінологічна безпека економічної діяльності, суб’єкти забезпечення економічної безпеки, суб’єкти протидії економічній злочинності, тіньова економіка, економічна злочинність.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інституційного забезпечення кримінологічної безпеки економіки в Україні. У статті економічна безпека розглядається як складова частина національної безпеки. Визначено, що економічна безпека – це стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і характеризує здатність національної економіки до сталого та збалансованого зростання. Складовими частинами економічної безпеки є: 1) виробнича безпека; 2) демографічна безпека; 3) енергетична безпека; 4) зовнішньоекономічна безпека; 5) інвестиційно-інноваційна безпека; 6) макроекономічна безпека; 7) продовольча безпека; 8) соціальна безпека; 9) фінансова безпека: банківська безпека; безпека небанківського фінансового сектору; боргова безпека; бюджетна безпека; валютна безпека; грошово-кредитна безпека. Доведено, що кримінологічний напрям забезпечення економічної безпеки є одним з основних векторів захисту економіки, її детінізації та декриміналізації, гарантування сталого розвитку. Автор звертає увагу на необхідність уніфікації та систематизації суб’єктів, які беруть участь у забезпеченні економічної безпеки. Аналізуються новели законодавства в цій сфері. Запропоновано поділ суб’єктів забезпечення кримінологічної безпеки економіки в Україні на 2 групи: спеціалізовані та неспеціалізовані. Спеціалізовані суб’єкти забезпечення кримінологічної безпеки економіки – це органи, безпосереднім завданням яких є захист економіки, встановлення правопорядку в цій сфері, профілактика та протидія правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Групу неспеціалізованих суб’єктів забезпечення кримінологічної безпеки економіки становлять державні органи, служби, установи, організації та інші інституції, які беруть участь у регулюванні економічних відносин та виконують правоохоронні, правозахисні, адміністративні, контрольно-наглядові чи регулятивні функції.

Посилання

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року. Затверджено Указом Президента України від 11 серпня 2021 року № 347/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/347/2021#Text (дата звернення: 25.06.2022).

Стратегія національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни». Затверджено Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n12 (дата звернення: 25.06.2022).

Про Національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018. № 31. ст. 241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2469-19#Text (дата звернення: 25.06.2022).

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (дата звернення: 25.06.2022).

Кримінологічна безпека економічної діяльності : навч.-метод. посіб. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 96 с.

Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28 січня 2021 року № 1150-IX. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2021. № 23. Ст. 197. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1150-20#Text (дата звернення: 25.06.2022).

Центральне управління СБУ. Служба безпеки України: офіційний веб-сайт. URL: https:// ssu.gov.ua/tsentralne-upravlinnia (дата звернення: 25.06.2022).

Реформа СБУ : Законопроєкт № 3196-Д. Служба безпеки України : офіційний веб-сайт. URL: https://ssu.gov.ua/reforma-ssu (дата звернення: 25.06.2022).

Структура (Структура Офісу Генерального прокурора, затверджена наказом Генерального прокурора від 21.12.2019 № 99-шц). Офіс Генерального прокурора : офіційний веб-сайт. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/struktura-struktura-ofisu-generalnogo-prokurorazatverdzhena- nakazom-generalnogo-prokurora-vid-21-12-2019-no-99-shc (дата звернення: 25.06.2022).

Про Рахункову палату : Закон України від 2 липня 2015 року № 576-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 36. ст. 360. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/576-19#Text (дата звернення: 25.06.2022).

Положення про Державну службу фінансового моніторингу України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-п#Text (дата звернення: 25.06.2022).

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 6 грудня 2019 року № 361-IX. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2020. № 25. Ст. 171. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text (дата звернення: 25.06.2022).

Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 29. ст. 238. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/679-14#Text (дата звернення: 25.06.2022).

Про Фонд державного майна України : Закон України від 9 грудня 2011 року № 4107-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2012. № 28. ст. 311. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4107-17#Text (дата звернення: 25.06.2022).

Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Затверджено Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011#Text (дата звернення: 25.06.2022).

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року № 3659-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 50. ст. 472. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text (дата звернення: 25.06.2022).

Положення про Державну податкову службу України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/227-2019-п#n209 (дата звернення: 25.06.2022).

Положення про Державну митну службу України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/227-2019-п#n209 (дата звернення: 25.06.2022).

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 1. ст. 2. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text (дата звернення: 25.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ