№ 3 (2023): Нове українське право

Нове українське право. Київ: Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, 2023. Вип. 3. 226 стр. 
Засновник: Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України
Видавець: Видавничий дім «Гельветика»
Ухвалено до друку: 27 липня 2023 р.

Опубліковано: 2023-08-31

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО