ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ВІЙНИ АБО ІНОЗЕМНОЇ ОКУПАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.17

Ключові слова:

поліція, міжнародний збройний конфлікт, збройні сили, право на полон, правовий статус, комбатанти, міжнародне гуманітарне право, війна, оборона держави.

Анотація

У статті здійснено аналіз правового статусу поліцейського в умовах воєнного стану. Встановлено, що з початку військової агресії на території України, особливо у її активній фазі, працівники Національної поліції України беруть безпосередню участь у виконанні завдань із забезпечення державного суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у відсічі збройної агресії проти України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану. Однак під час бойових дій виникають ситуації, коли поліцейські потрапляють в полон до російських окупантів. При цьому можливі два варіанти такого полону: коли поліцейського захоплюють при відсічі збройної агресії проти України і під час виконання своїх професійних обов’язків. Аналіз норм національного законодавства дозволив сформувати висновок про недостатній рівень національного правового регулювання статусу поліцейського в умовах воєнного стану. У статті визначено три рівні міжнародно-правових актів, які характеризують правовий статус поліцейських як учасників збройного конфлікту: 1) комплекс загальних правових джерел, що регулюють юридичні особливості ведення війни та нормативно-правову основу статусу людини на війні; 2) норми, які визначають особливий правовий режим поводження з військовополоненими; 3) міжнародно-правові норми, які безпосередньо визначають правовий статус поліцейських в умовах дії режиму воєнного стану. У статті обґрунтовано, що сили правопорядку не входять до складу суб’єктів, перерахованих у конвенціях, а отже, за нормами міжнародного гуманітарного права не мають права на статус законного комбатанта. Водночас на поліцейських розповсюджуються норми IV Женевської конвенції про захист цивільного населення та Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права, згідно з якими їм мають бути гарантовані загальнолюдські права (недоторканність життя, здоров’я, приватної власності тощо). Автором зроблено висновок про те, що залучення на території України поліцейських до участі у збройному конфлікті є легітимним. Отже, поліцейський, який бере участь у військовому конфлікті на власній території, повинен мати статус законного комбатанта, як і військовослужбовець Збройних сил України.

Посилання

Акімов М.О. Деякі проблеми кримінальної відповідальності поліцейських у світлі Закону України від 21 березня 2023 р. № 3000-ІХ. Кримінальне законодавство воєнного часу: правотворчі та правозастосовні проблеми : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 26 травня 2023 р. Вінниця, 2023. С. 6–9.

Андрєєва В. Патрульні стали розвідниками. Як поліцейські знищують окупантів під Бахмутом. Українська правда. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2023/01/11/252273/.

Грушко М.В. Становлення та специфіка міжнародно-правового режиму військовополонених : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. Одеса, 2015. 283 с.

Декларація про поліцію : Резолюція № 690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи від 8 травня 1979 р. URL: https://regulation.gov.ua/documents/id209571.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text.

Додаток до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї від 18 жовтня 1907 р. (набрання чинності для України 24 серпня 1991 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#n2.

«Другу армію світу» бере в полон патрульна поліція. URL: https://varta1.com.ua/news/ drugu-armiyu-svitu-bere-v-polon-patrulna-polciya-video_355543.html.

Європейський кодекс поліцейської етики : Рекомендація (2001) 10, ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи від 19 вересня 2001 р. URL: https://hrea.org/wp-content/ uploads/2021/02/Recommendation-Rec200110_European-Code-of-Police-Ethics_Ukrainian.pd. 9. ІII Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 р. Ратифіковано Україною 3 липня 1954 р. (в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. № 3413-IV). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text.

IV Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. Ратифіковано Україною 3 липня 1954 р. (в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. № 3413-IV). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.

Інструкція про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних силах України, затверджена Наказом Міністерства оборони України від 23 березня 2017 р. № 164, зареєстрована у Міністерстві юстиції України від 9 червня 2017 р. за № 704/30572. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text.

Карякіна А. «Мені зрізають скотч з очей і стяжки з рук, я йду у бік України у фут- болці», – Михайло Вершинін про обмін та полон. URL: https://suspilne.media/294142-meni-zrizautskotc- z-ocej-i-stazki-z-ruk-a-jdu-u-bik-ukraini-u-futbolci-mihajlo-versinin-pro-obmin-ta-polon/.

Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку : Резолюція № 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 р. URL: https://regulation.gov.ua/documents/ id209511.

Кравченко І.М. Особливості правового статусу поліцейського в умовах міжнародного воєнного конфлікту. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2023. Том 1 (101). С. 115–130. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/ journal/article/view/1574/1449.

Манько М.В. «Незаконні комбатанти»: реалії сучасного часу. Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 343–348. 16. Назарова Г. Хвилина мовчання: згадаємо поліцейського Миколу Самойленка, який помер у полоні росіян. URL: https://freeradio.com.ua/khvylyna-movchannia-zhadaiemopolitseiskoho- mykolu-samoilenka-iakyi-pomer-u-poloni-rosiian/.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та інших законів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Національної поліції України під час дії воєнного стану : Закон України від 21 березня 2023 р. № 3000-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/580-19#Text.

Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.

Про основи національного спротиву : Закон від 16 липня 2021 р. № 1702-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#n452.

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 р. № 389- VIII / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

Про утворення територіального органу Національної поліції : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 р. № 30 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/30-2023-%D0%BF#Text.

Савчук К.О. Військовополонені. Енциклопедія міжнародного права : у 3-х т. / ред- кол. : Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ : Академперіодика, 2014. Т. 1. А – Д. С. 920 с.

Скільки поліцейських у російському полоні – озвучені цифри. РБК-Україна. 2022. URL: https://www.rbc.ua/ukr.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА