ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.1

Ключові слова:

корпоративні правовідносини, корпоративні права, статут, статутний капітал, товариство з обмеженою відповідальністю, додатковий вклад, правочини із заінтересованістю, рішення загальних зборів.

Анотація

Метою статті є виявлення недоліків правового регулювання корпоративних правовідносин у товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю і висвітлення власних пропозицій щодо їх подолання (усунення). У статті підтримується позиція щодо розуміння під корпоративними правовідносинами відносини членства в юридичній особі, незалежно від мети здійснення її діяльності, змістом яких є членські (корпоративні) права та обов’язки. Автором визначено, що чинним законодавством передбачено можливість встановлення в статуті права на внесення додаткових вкладів під час збільшення статутного капіталу лише певним учасникам товариства. Така модель правового регулювання дозволяє внести подібне положення до статуту трьома-чвертями голосів, з огляду на що, створює передумови для зловживання суб’єктивними правами на шкоду міноритарним учасникам товариств. Відповідно, запропоновано обумовити внесення до статуту положення щодо надання права на внесення додаткових вкладів лише певними учасниками необхідністю прийняття одностайного рішення загальними зборами. Зроблено висновок, що підхід, за яким інститут правочинів із заінтересованістю та процедура погодження таких правочинів застосовується лише за умови прийняття одностайного рішення загальними зборами про внесення відповідного положення в статуті є недосконалим. Недобросовісні учасники товариства не позбавляються права голосу та мають можливість перешкодити встановленню процедури погодження правочинів із заінтересованістю, що не дозволяє досягнути мети існування цього інституту в межах товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Підкреслено, що в національному законодавстві існує невизначеність щодо можливості встановлення вимоги дотримання кворуму в статуті товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю. Аналіз судової практики щодо даного питання дозволив стверджувати, що, попри відсутність прямої заборони, чинне законодавство встановлює чіткі вимоги, з дотриманням яких пов’язується прийняття рішень загальними зборами з тих чи інших питань порядку денного. При цьому, чинне законодавство не передбачає можливості визначити умови прийняття рішень загальних зборів у інший спосіб, окрім як змінити необхідну кількість голосів для прийняття рішень з питань порядку денного, щодо яких не встановлена вимога одностайного голосування.

Посилання

Кравчук В. М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах : дис. ... докт. юр. наук: 12.00.03. Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів. 2009. 430 с.

Харитонова О. І. Категорія корпоративних правовідносин у контексті цивільних організаційних правовідносин. Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". 2011. Т. 10. с. 324-334.

Вінник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.04 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ. 2004. 34 с.

Лукач І. В. Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми : дис. ... докт. юр. наук : 12.00.04 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ. 2016, 474 с.

Батрин С. В. Корпоративні правовідносини у господарському праві : дис. ... канд. юр. наук: 12.00.04 / Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва. Київ. 2012. 203 с.;

Цивільний кодекс : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Богуш М. К. Захист прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин : дис. ... канд. юр. наук: 12.00.04. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ. 2018. 240 с.

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text.

Постанова Північного апеляційного господарського суду від 16.09.2020 у справі № 911/3156/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91839780.

Попов Ю. Ю. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» : наук.-практ. комент. Київ : К.І.С., 2019. 392 c.

Васильєва В. А. Науково-практичний коментар Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Харків : Право, 2020. 336 с.

Штим Т. Б. Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні правочини в акціонерних товариствах : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.04 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ. 2014. 242 с.

Про акціонерні товариства : Закон України від 27.07.2022 № 2465-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text.

Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text. 15. Постанова Верховного Суду від 18.06.2020 у справі № 922/298/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91839780.

Постанова Верховного Суду від 10.11.2021 у справі № 910/11992/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101472930.

Постанова Верховного Суду від 24.05.2022 у справі № 922/1659/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104516491.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА