РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Мар’яна Михайлівна Сигидин

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.5

Ключові слова:

деінституціоналізація, інституційне виховання, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім’я, усиновлення, право на сім’ю, дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування.

Анотація

У статті проаналізовано актуальний стан реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні в умовах воєнного стану. Зокрема, встановлено, що, зважаючи на цілий спектр негативних наслідків, спричинюваних вихованням дітей-сиріт в інституційних закладах, які суперечать основним правовим засадам забезпечення і захисту прав дітей, необхідність відходу від традиційного для більшості країн інституційного виховання, а також глобальна гуманізація підходів до піклування про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі створення для них можливостей зростати у сімейному оточенні, були нагальними та очевидними. Акцентовано на необхідності критичного сприйняття будь-яких статистичних даних, пов’язаних зі збором інформації щодо кількості дітей, які залишились без батьківської опіки під час війни, з огляду на: тимчасову окупацію території України, що унеможливлює доступ до інформації про виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; проведення органами державної влади масштабної евакуації населення, що призводить до дезорганізації процесу облікування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; примусову депортацію дітей на територію російської федерації та інших держав, які підтримують політику агресора тощо. Наголошено на нагальній потребі в активізації державними органами процесу моніторингу та контролю в цій сфері, зокрема, створення систематизованої масштабної бази даних про місцезнаходження всіх дітей з інтернатних закладів. Встановлено, що державними органами спільно з міжнародними організаціями здійснюються численні спроби продовжити процес реалізації реформи деінституціоналізації в Україні, незважаючи на надскладні умови, в яких опинилася наша держава внаслідок збройного нападу росії, що знаходить свій прояв у внесенні низки змін до чинного законодавства у цій сфері в частині спрощення процесу влаштування дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі тимчасово переміщених, до таких сімейних форм виховання, як дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, а також передання дітей під опіку та піклування особам, які перебувають з дітьми у сімейних, родинних відносинах.

Посилання

Declaration of the Rights of the Child. Proclaimed by General Assembly Resolution 1386(XIV) of 20 November 1959. URL: https://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/1959-Declarationof- the-Rights-of-the-Child.pdf (дата звернення: 15.06.2023).

Opening Doors for Europe’s Children Working Paper «Deinstitutionalisation and quality alternative care for children in Europe – Lessons learned and the way forward», 2014. OHCHR, The rights of Vulnerable Children under the Age of Three. Ending their Placement in Institutional Care. URL:https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/di_lessons_learned_web_use.pdf/ (дата звернення: 15.06.2023). 3. Deinstitutionalisation and quality alternative care for children in Europe. Lessons learned and the way forward Working paper. URL: https://www.openingdoors.eu/wpcontent/ uploads/2014/11/DI_Lessons_Learned_web_use.pdf (дата звернення: 15.06.2023).

64/142.Guidelines for the Alternative Care of Children: Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2009. URL: https://digitallibrary.un.org/record/673583 (дата звернення: 16.06.2023).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21.03.2014 (дата звернення: 16.06.2023).

Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/526-2017-%D1%80#n23 (дата звернення: 16.06.2023).

Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ, 2018. 76 с.

UNICEF urges the Government of Ukraine to continue with the Deinstitutionalization Reform in line with the approved National Strategy. 01 February 2021. URL: https://www.unicef.org/ ukraine/en/press-releases/unicef-urges-government-ukraine-continue-deinstitutionalizationreform- line-approved (дата звернення: 17.06.2023).

Штокалюк Ю. Війна і сирітство: скільки дітей в Україні залишилися без батьків та як змінився рівень їхнього усиновлення. Юридична Газета Online. 26 травня 2023. URL: https:// yur-gazeta.com/publications/practice/civilne-pravo/viyna-i-siritstvo-skilki-ditey-v-ukrayinizalishilisya- bez-batkiv-ta-yak-zminivsya-riven-yihnogo-usi.html (дата звернення: 17.06.2023).

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до Прем’єр- міністра України з проханням особисто втрутитись у проблемну ситуацію із захистом дітей, які залишились без батьківської опіки. Прес-служба Апарату Верховної Ради України. Опубліковано 12 квітня 2023. URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/235378.html (дата звернення: 17.06.2023).

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо захисту прав дітей на період надзвичайного або воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2022 р. № 349. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/349-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 17.06.2023).

Про затвердження положення про дитячий будинок сімейного типу : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/564-2002-%D0%BF#Text (дата звернення: 17.06.2023).

Про затвердження Положення про прийомну сім’ю : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2002- %D0%BF#Text (дата звернення: 17.06.2023).

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/866 2008-%D0%BF#Text (дата звернення: 17.06.2023).

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо провадження діяльності з усиновлення та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України під час воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2023 р. № 576. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2023- %D0%BF#Text (дата звернення: 17.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА