ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Автор(и)

  • Тетяна Сергіївна Федорова
  • Владислав Юрійович Дронов

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.6

Ключові слова:

міжнародні відносини, світова політика, права людини, міжнародний захист, міжнародне інформаційне право, право на доступ до інформації, інформаційні права, стандарти.

Анотація

У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз реалізації міжнародних стандартів права на доступ до інформації та досліджено підходи до забезпечення права на доступ до інформації у різних країнах. З’ясовано, що питання доступу до публічної інформації має неабияку актуальність як для пересічних громадян, активістів, журналістів, так і для експертів у сфері міжнародного права. Однак, попри важливість забезпечення доступу до інформації, у різних країнах дане питання регулюється по-різному. Проаналізовано міжнародно-правові акти щодо доступу до правосуддя та підсумовано, що у системі міжнародного права можна виділити дві категорії правових норм: норми так званого м’якого права, що становлять норми рекомендаційного характеру, проте котрі за певних обставин можуть де-факто виступати джерелами права, з огляду на застосування принципу верховенства права, та норми обов’язкового характеру, що закріплені у відповідних міжнародних договорах. Зроблено висновок, що право на інформацію є одним із найважливіших здобутків суспільства на шляху до становлення демократичної держави. Право на доступ до інформації породжує зобов’язання насамперед для держави, для тих, хто замінює її при виконанні певних функцій, або для тих, хто здійснює адміністративне управління ресурсами. Що стосується доступу до інформації, якою володіє держава, то слід зазначити, що обов’язок держави надати запитувану інформацію розповсюджується на всі органи держави, а не лише на органи виконавчої влади. Водночас, здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28 січня 1981 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326#Text

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 25 червня 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#Text

Конвенція про кіберзлочинність вiд 23 листопада 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_575#Text

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text

Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 22 липня 2000 р. URL: https://studies.in.ua/inform-pravo-shporu/2201-oknavska-hartya-globalnogo-nformacynogosusplstva. html

Рекомендації Ради Європи № R (2002) 2 «Про доступ до офіційних документів» від 21 лютого 2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a33#Text

Рекомендація Ради Європи № R (81) 19 «Про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів» від 25 листопада 1981 р. URL: https://cedem.org.ua/ library/rekomendatsiya-r-81-19-pro-dostup-do-informatsiyi-shho-znahodytsya-urozporyadzhenni- derzhavnyh-organiv/

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України 23 лютого 2006 р. № 3477. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text

Аблякімова Е.Е. Міжнародно-правові стандарти права на доступ до публічної інформації. Актуальні проблеми політики. Вип. 48. 2013. С. 130–138. URL: http://app.nuoua.od.ua/ archive/48_2013/17.pdf

Лубінець Д. Право на інформацію – це основа демократії. LB.ua. URL: https://lb.ua/ blog/dmytro_lubinets/565264_pravo_informatsiyu-tse_osnova.html

Чуб А. Міжнародні та національні стандарти доступу до публічної інформації. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. Вип. 5. 2020. C. 119–123. URL: http://www.jurnaluljuridic.md/ index.php/main/article/view/24

Шинкар Т.І. Cудовий захист права на доступ до публічної інформації. Правова позиція. Вип. 24. 2020. C. 53-57. URL: http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2020/4/13.pdf

Calland R. Freedom of information Review of impact and effectiveness of transparency and accountability initiatives / R. Calland. London : Transparency & Accountability Initiative c/o Open Society Foundation, 2010. 22 p.

Jens Møller. Міжнародний досвід щодо Закону про доступ до публічної інформації. 2011. URL: https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1059/105816/files/3.pdf

Дронов В. Ю. Аналіз рішень Європейського суду з прав людини у справах про доступ до інформації: нормативний та практичний ракурси. Право і суспільство. № 3. 2023. URL: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.3.46

Fedorov V., Fedorova T., Kosiuta M., Ahapova K., Topal A. Legal aspects of the use of cloud technologies. Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9, іs. 28. P. 296–302. URL: http://doi.org./ 10.34069/AI/2020.28.04.33

Дронов В.Ю., Федорова Т.С., Гриб А.М. Деякі види інформації за національним та міжнародним правом та їх значення у міжнародних відносинах та для реалізації прав людини. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 1. С. 527–530. URL: https:// doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/121

Дронов В. Ю. Право на доступ до інформації у сучасних міжнародних відносинах. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 12. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/ 2022-12/119

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА