УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ БОЙОВОГО ІМУНІТЕТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.21

Ключові слова:

бойовий імунітет, воєнна операція, воєнний стан, збройна агресія, збройний конфлікт, Збройні сили України, звільнення від кримінальної відповідальності, Кримінальний кодекс України, обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння, порушення законів та звичаїв війни, суб’єкт.

Анотація

У статті розглянуто особливості реалізації інституту бойового імунітету. При проведенні догматичного дослідження бойового імунітету пріоритет був наданий використанню порівняльного методу (порівняння зі ст. 2.9.11 проєкту Кримінального кодексу України (КК)). Встановлено, що питання правової регламентації та правозастосування бойового імунітету не є новим для законодавства та судової практики провідних країн світу. У дослідженні обґрунтовано, що чинна нормативна редакція бойового імунітету не дозволяє його ефективно застосовувати. Констатовано, що бойовий імунітет, передбачений чинним законодавством, вчиняється шляхом дії. Здійснений науковий аналіз засвідчив, що під час правозастосування важливо оцінювати, яка інформація наявна у суб’єкта бойового імунітету, її достовірність, повнота, оскільки все це в комплексі може впливати на ефективність прийняття рішення таким суб’єктом. Аргументовано, що бойовий імунітет повинен бути пов’язаний з професійним обов’язком особи захищати Україну, її незалежність та територіальну цілісність (обов’язок військової служби для іноземців та осіб без громадянства та військовий обов’язок для громадян України). Висунута та доведена гіпотеза, що імунітет, передбачений ст. 43-1 КК, повинен поширюватися на цивільних осіб, які реалізовують власне право щодо відсічі та стримування збройної агресії РФ та/або інших держав. Проведене дослідження правової регламентації бойового імунітету засвідчило наявність певних недоліків у визначенні його правової природи та окремих ознак. Автором висловлені певні пропозиції щодо їх усунення. Зокрема, запропонована редакція нової кримінально-правової статті 43-2 «Бойовий імунітет» КК.

Посилання

United Kingdom Supreme Court. Smith & Ors v The Ministry of Defence. [2013]. UKSC 41 (19 June 2013). URL: http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/41.html.

Генерал Кривонос заявив, що «проти нього відкрили справу за оборону Жулян». Що відомо. BBC News Україна. 2022. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911.

Калашніков Є.М. Операція військова. Енциклопедія сучасної України / ред. І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк ; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://esu.com.ua/article-75555.

Кримінальний кодекс України : проєкт станом на 30.01.2023 р. URL: https:// newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/01/30/proyekt-kryminalnogo-kodeksu-ukrayinystanom- na-30-01-2023.pdf.

Кузнецов В.В. Визначення суб’єкта бойового імунітету при реформуванні кримінального законодавства України. Кримінально-правові й процесуальні відповіді на виклики воєнного стану в Україні : матеріали круглого столу, проведеного в межах днів науки на факультеті правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ, 27 січня 2023 р. Київ : НаУКМА, 2023. С. 28–35.

Кузнецов В.В. Бойовий імунітет: проблеми нормативного закріплення та реалізації. Нове українське право. Київ : Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, 2023. Вип. 2. С. 105–110.

Кузнецов В.В. Формування нормативно-правового забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Нове українське право. Київ : Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, 2022. Вип. 4. С. 50–56.

Особливості відповідальності командирів. Бойовий імунітет як одна із гарантій захисту прав військовослужбовців : підсумки круглого столу від 14 грудня 2021 р. Київ, 2021. 14 с. URL: https://defence.org.ua/wp-content/uploads/doslidzhennya/CDS-Osoblyvostividpovidalnosti- komandyriv-ukr.pdf.

Поліщук В. Бойовий імунітет звільняє від кримінального переслідування за умов дотримання правил ведення війни. Інформаційне агентство АрміяInfor. 2022. URL: https://armyinform.com.ua/2022/05/05/bojovyj-imunitet-zvilnyaye-vid-kryminalnogoperesliduvannya- za-umov-dotrymannya-pravyl-vedennya-vijny/

Пономаренко Ю.А. Новелізація положень КК щодо обставин, які виключають кримінальне правопорушення в умовах воєнного стану. Вісник Асоціації кримінального права України. 2022. № 1 (17). С. 1–23. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/256785.

Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20 березня 2003 р. № 638-IV. URL: https://ips.ligazakon.net/document/TM017483. 12. Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії режиму воєнного стану : висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проєкт Закону України № 7145 від 13 березня 2022 р. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1245354.

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю : Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#Text.

Про оборону України : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Про Статут внутрішньої служби Збройних сил України : Закон України від 24 березня 1999 р. № 548-XIV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/548-14.

Прорив, полон чи оборона: яка ситуація із українськими бійцями у Маріуполі? Радіо Свобода. 2023. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/mariupol-blokada-proryv-azov/31803214. html.

Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду від 17 липня 1998 р. / офіційний переклад. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ