ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ОБ’ЄКТІВ УТВОРЕННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.9

Ключові слова:

модель управління, правове регулювання, відходи руйнації, інформаційна система, безхазяйні відходи, оброблення відходів, будівельні матеріали, перероблення сміття, реєстр, механізм, поводження з відходами.

Анотація

У статті аналізуються сучасні умови прискореного становлення інформаційного суспільства та розвитку інструментів цифровізації публічного управління, що створюють передумови для формування нової концепції інформаційного забезпечення сфери управлінням відходами війни. З’ясовується сучасний стан правового регулювання функціонування реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, його призначення, структури, елементів, користувачів, виокремлення актуальних напрямів удосконалення для використання при інформаційному забезпеченні управління процесами переробки та утилізації відходів війни. Досліджуються перспективи розробки правової бази функціонування Національного реєстру об’єктів утворення, здійснення операцій у сфері поводження з відходами. Визначено, що основою для розробки положення про Національний реєстр об’єктів утворення, здійснення операцій у сфері поводження з відходами, найкращих доступних технологій поводження з відходами та безпосередньо формування його технічної складової може бути реалізоване при модернізації реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. Це потребуватиме певних організаційно-правових та технічних заходів, що включатимуть: доповнення Плану управління відходами до 2030 року заходами створення Національний реєстр об’єктів утворення, здійснення операцій у сфері поводження з відходами, найкращих доступних технологій поводження з відходами; закріплення положень про цей реєстру у Законі України «Про управління відходами»; доопрацювання та прийняття на основі Постанов КМУ «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» Постанов КМУ «Про затвердження Національного реєстру об’єктів утворення, здійснення операцій у сфері поводження з відходами, найкращих доступних технологій поводження з відходам»; розробка організаційно-правових та технологічних аспектів функціонування підсистеми найкращих доступних технологій поводження з відходам. Задля підвищення ефективності управління відходами війни та в майбутньому обліку цих дій у Національному реєстрі об’єктів утворення, здійснення операцій у сфері поводження з відходами, найкращих доступних технологій поводження з відходам необхідно у національному класифікаторі відходів передбачити відповідні категорії відходів війни.

Посилання

Токарчук Д.М. Особливості утворення і поводження з відходами під час воєнних дій: досвід України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 2 (60). С. 109–122. DOI: 10.37128/2411-4413-2022-2-8 С. URL: http://efm.vsau. org/storage/articles/November2022/0uaZiCxfSag8ca4nOS9y.pdf

Що робити із уламками від війни? ReStart Ukraine, UNDP Accelerator Lab. URL: https:// restartukraine.io/wardebris-ua/

Директива Європейського Парламенту і Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року про відходи та про скасування деяких директив. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/984_029-08#Text

Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України. від 8 листопада 2017 р. № 820-р Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text

Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/117-2019-%D1%80#Text

Для чого існує реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів? URL: https://ecolog-ua.com/news/dlya-chogo-isnuye-reyestr-obyektiv-utvorennya-obroblennyata- utylizaciyi-vidhodiv

Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF#Text

Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання : Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 03 лютого 2021 року № 74. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0169-99#Text

Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України 29.02.1996 № 89. URL: https://zakon.rada. gov.ua/rada/show/v0089217-96#Text

Токарчук Д.М. Особливості утворення і поводження з відходами під час воєнних дій: досвід України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 2 (60). С. 109–122. DOI: 10.37128/2411-4413-2022-2-8 С. URL: http://efm.vsau.org/storage/ articles/November2022/ 0uaZiCxfSag8ca4nOS9y.pdf

Про затвердження Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1073. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073-2022-%D0%BF#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА