ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.18

Ключові слова:

правова культура, правова цінність, правова освіта, правова свідомість, молодь.

Анотація

Метою дослідження є означення основних проблем формування правової культури сучасної молоді. Використавши системний метод для висвітлення сутності правової культури сучасної молоді як цілісної системи, ми окреслюємо її сучасну єдність. Формування правової культури серед молоді в Україні викликає занепокоєння через кілька основних проблем, які перешкоджають її розвитку. Це дослідження зосереджене на виявленні та аналізі цих проблем, щоб запропонувати стратегії для сприяння формуванню правової культури серед молоді. У дослідженні вивчається вплив обмеженої правової освіти в середніх школах, вплив Інтернету та соціальних мереж, а також розрив між молодими людьми та державним механізмом. Відсутність комплексної правової освіти в середніх школах створює значний виклик для формування правової культури серед молоді. Вилучення предмета «Правознавство» з навчальної програми призвело до браку знань та розуміння учнями правових понять, прав та обов’язків. Цей дефіцит перешкоджає їхній здатності розвивати сильну правову свідомість та обізнаність. Динамічний розвиток Інтернету та соціальних мереж має як позитивні, так і негативні наслідки для формування правової культури молоді. Хоча Інтернет надає доступ до величезної кількості правових ресурсів, він також надає молодим людям деструктивні приклади протиправних дій. Поширеність такого негативного впливу може призвести до дезорієнтації ціннісних та етичних орієнтирів, підриваючи розвиток відповідальності в правовій культурі. Вирішення цих проблем потребує комплексного підходу. Впровадження комплексних програм правової освіти в школах, відновлення предмета «Правознавство», розвиток критичного мислення та навичок правової аргументації є важливими кроками для підвищення рівня правової свідомості молоді. Необхідно також докладати зусиль для просування позитивного і конструктивного онлайн-контенту, навчаючи молодь юридичним правам і обов’язкам у цифровому просторі. Крім того, виховання почуття громадянської активності та зміцнення зв’язку між молодими людьми та державним механізмом за допомогою ініціатив змістовної участі може сприяти більшій повазі до закону та розвитку правової культури.

Посилання

Макаренко Л.О. Правова культура: теоретико-методологічні основи дослідження : монографія. Київ, 2019. 574 с.

Ткаля О.В., Кутовий В.В. Правова культура та правова свідомість: взаємозалежність і взаємовплив. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 1. DOI: https://doi.org/1 0.32782/2524-0374/2021-1/7.

Топалова С. Українська школа і європейська ідентичність. Хвиля. 2017.URL: https:// hvylya.net/analytics/society/ukrayinska-shkola-i-yevropeyska-identichnist.html.

Harasymiv T. The modus of forming the legal culture of youthin the university environment. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Vol. 7, no. 25. P. 15–22. URL: https://doi.org/10.23939/law2020.25.015 (date of access: 23.06.2023).

Літні клуби в освітніх закладах Полтавщини: поєднання відпочинку та правових знань. URL: https://legalaid.gov.ua/novyny/litni-kluby-v-osvitnih-zakladah-poltavshhynypoyednannya- vidpochynku-ta-pravovyh-znan/ (дата звернення: 23.06.2023).

Освіта України в умовах воєнного стану. Інноваційна та проєктна діяльність : науково- методичний збірник / ред. С.М. Шкарлета. Київ – Чернівці : Букрек, 2022. 140 с. URL: https:// mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn. serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Nauk-metod.zbirnyk-Osv.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho. stanu-%20Innovatsiyna.ta.proyektna.diyalnist.pdf (дата звернення: 23.06.2023).

Там, де потрібні: як працюють консультаційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги. URL: https://legalaid.gov.ua/novyny/tam-de-potribni-yak-praczyuyut-konsultaczijnipunkty- dostupu-do-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/ (дата звернення: 23.06.2023).

У Запорізькій області організовано дитячий рух «Байда». Запорізька обласна державна адміністрація. URL: https://www.zoda.gov.ua/news/65598/adm@zoda.gov.ua (дата звернення: 23.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ