СТАНОВЛЕННЯ ТА СУТНІСТЬ МОДЕЛІ ПІДЗВІТНОСТІ COMPSTAT

Автор(и)

  • Ігор Андрійович Федчак

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.24

Ключові слова:

модель, проактивність, дані, управління, правоохоронна діяльність, кримінальна активність, підзвітність, ефективність, запобігання.

Анотація

Установлено, що проактивна модель підзвітності CompStat є підходом до стратегічного вирішення проблем у діяльності правоохоронних органів, які функціонують у динамічному операційному середовищі. Зазначена модель сформувалася під впливом розвитку засад управління із досвіду комерційного сектору. Модель управління правоохоронними органами CompStat сформувалась у США на початку 1990 років та набула значного поширення через доведену спроможність підвищувати ефективність упереджувальної (профілактичної) правоохоронної діяльності. Визначено, що підґрунтям для розроблення та імплементації моделі підзвітності CompStat стали зміни, породжені формуванням поглиблених знань про злочинність та про те, що орієнтована на вирішення проблем правоохоронна практика є більш ефективною порівняно із традиційною реактивною формою організації діяльності. Також модель CompStat базувалась на розвинутій на той час спроможності аналітично опрацьовувати великі та надвеликі обсяги криміногенних даних завдяки фундаментальному розвитку комп’ютерно-програмних аналітичних засобів. Визначено, що модель підзвітності CompStat опирається на поглиблений аналіз місцевих відомостей про кримінальні правопорушення та порушення громадського порядку для ідентифікації тенденцій, закономірностей, патернів та інших сталих проблем. Модель CompStat реалізовується шляхом проведення нарад, на яких керівники місцевих правоохоронних органів доповідають керівникам вищого рівня про ідентифіковані проблеми, загрози та ризики. В онлайн-режимі приймаються рішення про застосування оперативних персоніфікованих тактик нейтралізації проблем (контрзаходів), виділення особового складу та ресурсів. Така модель правоохоронної діяльності передбачає чітку структуру підзвітності, за якою керівники місцевих правоохоронних органів несуть персональну відповідальність за використання інституційних ресурсів для досягнення визначених цілей, підтримання позитивного стану криміногенної ситуації та території функціонування правоохоронного органу.

Посилання

Reforming to preserve: CompStat and strategic problem solving in American policing / D. Weisburd, S.D. Mastrofski, A.M. McNally, R. Greenspan, J.J. Willis. Criminology & Pub. Pol’y 421. 2003. № 3.P. 421–456.

Walsh W.F. CompStat: an analysis of an emerging police managerial paradigm. Policing: An International Journal. 2001. Vol. 24. № 3. P. 347–362. URL: https://www.emerald.com/ insight/content/doi/10.1108/13639510110401717/full/html?utm_source=TrendMD&utm_ medium=cpc&utm_campaign=Policing%253A_An_International_Journal_of_Police_ Strategies_%2526_Management_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0 (дата звернення: 23.06.2023).

Eterno J.A., Silverman E.B. The NYPD’s CompStat: compare statistics or compose statistics? International Journal of Police Science & Management. Volume 12 Number 3. P. 426–449. URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1350/ijps.2010.12.3.195 (дата звернення: 23.06.2023).

Godown Jeff. The CompStat Process: Four Principles for Managing Crime Reduction. Police Chief Magazine. 2009. Vol. LXXVI. № 8.

Bond B.J. Rethinking the CompStat process to enhance problem-solving responses. Insights from a randomized field experiment Journal: Police Practice and Research: An International Journal. URL: https://www.researchgate.net/publication/268529316_Rethinking_ the_Compstat_process_to_enhance_problem-solving_responses_insights_from_a_randomized_ field_experiment (дата звернення: 23.06.2023).

Robert Zink. The trouble with CompStat. The PBA magazine. URL: https://web.archive.org/ web/20070427135737/http:/www.nycpba.org/publications/mag-04-summer/compstat.html (дата звернення: 23.06.2023).

Compstat. Salt Lake Sity Police Department. Department overview : мультимедійна презентація URL: https://www.slcpd.com/ass3ts/uploads/2016/09/SLCPD-CompStat-Overview.pdf (дата звернення: 23.06.2023).

CompStat Process: Four Principles for Managing Crime Reduction. Police Chief Magazine. 2009. Vol. 76. Issue 8. URL: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/compstatprocess- four-principles-managing-crime-reduction (дата звернення: 23.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА