СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРИКОРДОННИКІВ

Автор(и)

  • Дмитро В’ячеславович Цісар

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.29

Ключові слова:

військовослужбовці, прикордонник, соціальний і правовий захист, пільги, заохочення.

Анотація

У науковій статті досліджено історію становлення та формування сучасної Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) з часів раннього середньовіччя по теперішній час, супутній генезис питань соціального і правового захисту військових на території новітньої України. Проаналізовано епохальний розвиток соціального і правового захисту, наявність пільг та заохочень, інших видів забезпечення захисників кордонів. Виділено етапи утворення та розвитку соціальної і правової захищеності осіб, які протягом століть залучались до захисту кордонів на теренах українських земель. Такі особи залучалися як в добровільному порядку з числа місцевих жителів, військових на основі етнічно-територіальної приналежності, так і з представників кочових народів, інших держав та військових структур (найманців) за плату, отримання ними пільг/компенсацій, що давало змогу розширити військовий потенціал та обороноздатність державних територіальних рубежів. І вже на етапі розбудови сучасної української демократичної, соціальної, правової держави, в якій конституційно визначено, що найвищою соціальною цінністю є людина, соціальний і правовий захист військовослужбовців постає першочерговим орієнтиром діяльності держави. Встановлено характерні риси елементів заохочення, мотивації, пільг соціального і правового захисту, які були притаманні для кожного історичного періоду та етапу становлення української державності. При цьому матеріальне стимулювання чи надання правових гарантій, пільг прямо пропорційно залежало від рівня економічних можливостей держави, людських ресурсів, географічно вигідного розташування земельних територій та військового потенціалу країни і слугувало своєрідним гарантом для осіб, які виконували функції захисту кордонів держави на кожному із розглянутих нами історичних етапів. Доведено, що для існування держави необхідний захист її рубежів як вмотивованими особами з числа місцевого населення, суспільних культур інших державностей чи військових формувань, яким надавались певні пільги, привілеї, компенсації та гарантії соціального і правого захисту з боку цієї ж держави, так і власними регулярними військами, прикордонниками в межах прикордоння.

Посилання

Болотіна Н.В. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. Київ : 2005, 381 с. Кабачинський М.І. Історія охорони кордонів України. Хмельницький : Видавництво НАД- ПСУ ім. Б. Хмельницького, 2005. 355 с.

Державний архів Одеської області. Офіційний вебсайт ДАОО. Фонд 1. Опис 214. Справа 13. Аркуш 8–18. URL: https://cutt.ly/5wti2z9S.

Буравченко А.О., Савченко Г.П. Боротьба за українську державність та спроби організувати прикордонну варту в 1917–1920 роках. Прикордонні війська України: історія і сучасність. Хмельницький : Видавництво Академії ПВУ, 1997. С. 61–71.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Фонд 1434. Опис 2. Справа 36. Аркуш 69 зв.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Фонд 3884. Опис 1. Справа 5. Аркуш 26.

Дозорные западных рубежей. Документальные очерки по истории войск Краснознаменного Западного округа / В.А. Козлов, И.А. Куроленко, Э.Д. Брагин, Н.Д. Боровков. Киев : Политиздат Украины, 1972. 444 с.

Пограничные войска СССР. 1918–1928 : сборник документов и материалов. Москва : Наука, 1973. 927 с.

Завадский Ю., Титов Г. На страже границ отечества. Пограничник. 1997. № 8. С. 36–49.

Летопись пограничных войск КГБ СССР. Политическое управление пограничных войск КГБ СССР. Москва : Воениздат, 1981. 576 с.

Кабачинський М.І. На варті рубежів Батьківщини: Прикордонні війська України в 1991–2003 роках : монографія. Хмельницький : Видавництво НА ДПС України ім. Б. Хмельницького, 2006. 564 с.

Про виділення коштів Держкомкордону України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.05.1992 р. № 254-р. URL: https://cutt.ly/UwtaziJZ.

Литвин М. Складові успіху – персональна відповідальність, технічна оснащеність і спрямованість на конкретний результат. Кордон. 2003. № 1. С. 5–6.

Фонд захисників кордону. Демократична Україна. 26 квітня 1994. С. 5.

Про Прикордонні війська України : Закон України від 04.11.1991 р. № 1779-XII. URL: https://cutt.ly/Qwti9KJx.

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 19.06.2003 р. № 965-IV. URL: https://cutt.ly/w4fYNwr.

Статут Спілки офіцерів України зі змінами та доповненнями, внесеними 24 з’їздом Всеукраїнської громадської організації «Спілка офіцерів України» від 27 листопада 2016 року. URL: https://cutt.ly/vweWVCIv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО