УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРАХУВАННЯ У ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ

Автор(и)

  • Олена Анатоліївна Негода

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.3

Ключові слова:

зарахування зустрічних однорідних вимог, однорідність, безспірність, припинення зобов’язань.

Анотація

Зарахування зустрічних однорідних вимог як спосіб припинення взаємних зобов’язань двох сторін, кожна з яких одночасно є боржником та кредитором, доволі часто використовується у діловій практиці. Аналіз чинного законодавства дає змогу стверджувати, що ст. 601 ЦК України, яка регулює зарахування зустрічних однорідних вимог, недостатньо повно врегульовує ці відносини та не дозволяє вибудувати оптимальну конструкцію цього способу припинення зобов’язань. У статті проаналізовано судову практику вирішення справ даної категорії, оскільки саме у процесі правозастосування усуваються прогалини правового регулювання відповідних відносин. Цей аналіз дозволив зробити висновок про те, що суди своїм тлумаченням фактично ввели у практику додаткову умову застосування зарахування зустрічних однорідних вимог – умову безспірності. Аргументовано, що безспірними не можна вважати виключно такі вимоги, стосовно яких між сторонами відсутній спір щодо змісту, умов виконання та розміру зобов’язань або відсутні заперечення іншої сторони на заяву про зарахування. Суд має об’єктивну можливість у процесі розгляду спору визначити грошовий вираз вимог кожної зі сторін на підставі відповідних первинних документів. У судовій практиці також розширено тлумачиться поняття однорідності вимог як поєднання однорідності предмету зобов’язань та однорідності підстав виникнення відносин. Зазначені теоретичні нашарування зумовлюють хибну практику судів про відмову у зарахуванні вимог, які виникли з основних зобов’язань, та визнання неоднорідними вимог про стягнення пені, неустойки за невиконання або неналежне виконання зобов’язання за договором, оскільки останні є заходами відповідальності за порушення зобов’язань та сплату заборгованості за цим же договором за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. Автором враховано і досліджено судову практику у справах даної категорії та зроблено висновки про можливість застосування зарахування зустрічних однорідних вимог до різних майнових правовідносин.

Посилання

Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / за ред. розробників проекту ЦК України. Київ : Істина, 2004. 928 с.

Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.Г. Ротань. Т.2. Київ : А.С.К. ; Севастополь : Ін-т юрид. досліджень, 2004. 864 с.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 2 квітня 2019 року у справі № 918/539/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80987417.

Постанова Великої палати Верховного Суду від 30.10.2018 року справі № 914/3217/16. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/78112035.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.08.2019 року у справі № 915/146/15/ URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/83822363.

Цивільний кодекс України : коментар. Харків : Одіссей, 2004. 856 с.

Постанова Північно-західного апеляційного суду від 21 вересня 2021 року у справі № 903/169/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100032386.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13 листопада 2019 року у справі № 910/16135/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/85586141.

Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 року № 14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014600-13#Text.

Постанова Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25 квітня 2019 року у справі № 918/541/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/81435391.

Постанова Верховного суду від 22 січня 2021 року у справі № 910/11116/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94489762. 12. Постанова Судової палати Верховного Суду України від 24 лютого 2016 року у справі № 6-2784цс15. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/56128579.

Постанова Вищого господарського суду України від 13 серпня 2014 року у справі № 905/7653/13. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/40174484.

Жданкіна Л.К. Припинення зобов’язання шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог : дис. … кандид. юрид. наук. Тернопіль, 2018 247 с.

Бірюкова А. Умови зарахування зустрічних однорідних вимог. Підприємництво, господарство і право. 2019 № 10. С. 4–10.

Постанова Верховного суду від 22 січня 2021 року у справі № 910/11116/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94489762.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА