НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.19

Ключові слова:

підготовка правоохоронців, освітні компоненти професійної підготовки, вдосконалення освітнього стандарту за спеціальністю право.

Анотація

Статтю присвячено питанням вдосконалення підготовки правоохоронців у військовий час. Розглядаються питання готовності правоохоронців до протидії правопорушенням та військовим злочинам. Аналізуються завдання, які стоять перед правоохоронними органами. Узагальнюються проблемні питання підготовки правоохоронців у військовий час щодо ефективного функціонування цих органів в умовах військових конфліктів. Наголошується на тому, що в суспільстві правоохоронці відіграють важливу роль у збереженні правопорядку, безпеки та довіри громадськості до правової системи. Вони захищають права та свободи громадян, забезпечують розслідування злочинів та притягнення винних до відповідальності. Їх професійна діяльність вимагає високої кваліфікації, знання права та етичних норм, а також вміння ефективно взаємодіяти з громадою. У військовий час правова підготовка правоохоронців набуває особливого значення, оскільки воєнний конфлікт створює низку юридичних викликів і проблем, які потребують високої кваліфікації юристів. Для ефективної боротьби з правопорушеннями та військовими злочинами у військовий час необхідно також покращувати підготовку правоохоронних органів з урахуванням реалій військового часу. Це охоплює широкий спектр заходів, включаючи підвищення кваліфікації персоналу, впровадження новітніх технологій та спеціального обладнання, покращення системи обміну інформацією між правоохоронними органами, співпрацю з іншими державними та міжнародними установами. Відомча юридична освіта гравців у сфері правопорядку та оборони є необхідним фактором для забезпечення ефективного функціонування та захисту інтересів держави та повинна адаптуватися до нових умов. Наголошується, що одним із ключових напрямів удосконалення підготовки правоохоронців у військовий час є психологічна стійкість. Правоохоронці у військовий час виконують складні та відповідальні завдання, пов’язані з забезпеченням безпеки, захистом прав і інтересів громадян та збереженням правопорядку. У таких ситуаціях важливим елементом їхньої підготовки є психологічна готовність до дій. Важливою складовою частиною психологічної підготовки правоохоронців у військовий час є надання їм психологічної підтримки. Правоохоронці можуть зазнавати стресу, травм та інших психологічних навантажень у результаті своєї служби. Проведення психологічних тренінгів, консультування психолога та створення системи підтримки можуть допомогти правоохоронцям долати стрес та підтримувати психологічну стійкість.

Посилання

Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) бакалаврського рівня вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 р. № 644. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/ zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-bakalavr-zi.zminamy-644-20.03.2023.pdf.

Загуменна Ю.О. Підготовка персоналу сектору безпеки і оборони як основа забезпечення національної безпеки України. Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : збірник наукових праць / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків : ХНУВС, 2022. 440.

Барко В.В., Барко В.І., Остапович В.П. Готовність керівників поліцейських підрозділів до підтримання психологічного здоров’я персоналу. Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : збірник наукових праць / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків : ХНУВС, 2022. 440 с.

Тактико-спеціальна підготовка : навчальний посібник / О.Г. Комісаров, А.О. Собакарь, Е.Ю. Соболь, О.С. Юнін. Дніпро : ДДУВС, 2017. 277 с.

Деканоідзе Х., Хелашвілі М. Системи освіти та підготовки поліції в регіоні ОБСЄ. Київ, 2018. 164 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ