БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Олег Богданович Заверуха

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.12

Ключові слова:

баланс інтересів, інтерес, інтереси платників податків, оподаткування, платник податків, податковий конфлікт, податковий спір, приватний інтерес, публічний інтерес, суспільний інтерес.

Анотація

У статті досліджуються питання співвідношення приватного, суспільного та публічного інтересів учасників податкових відносин. Підкреслюється, що зазвичай публічні інтереси не спрямовані на осіб певного соціального статусу, вони є загальнолюдськими, доступними і властивими всім людям. Ідеться про позитивні блага, такі як якісна медична допомога, освіта, комфортний та безпечний громадський транспорт, інфраструктура тощо. Індивідуальна реалізація притаманна приватним інтересам, що не виключає спільної реалізації. Проте індивідуальна реалізація публічних інтересів малоймовірна, оскільки це вже ставить під сумнів публічний характер цих інтересів. Використання публічних ресурсів для задоволення публічних інтересів передбачає загальну спрямованість і неособистісний характер, що відрізняє їх від приватних інтересів. Попри позитивність державних інтересів, які наближені до публічних інтересів, вони не збігаються з приватними інтересами. Враховуючи особливий статус держави, можна стверджувати про відмінність державних та публічних інтересів. Така відмінність особливо яскраво проявляється у податкових відносинах, коли держава одночасно виступає власником публічних грошових фондів та встановлює правила їх формування та наповнення. Суспільний і приватний інтереси в оподаткуванні не завжди є протилежними. На поведінку платника податків впливають різні фактори, які можуть зближати інтереси платника і держави. Ця узгодженість існує завдяки взаємозв’язку між інститутом публічних доходів та інститутом публічних видатків. Такий взаємозв’язок сприяє формуванню цільового витрачання зібраних державою та територіальними громадами коштів, задоволенню як індивідуальних, так і суспільних потреб. Обґрунтована нагальна необхідність чіткого розмежування інтересу держави як механізму управління суспільством і інтересу суспільства, який повинен бути визначальним у системі інтересів. Це дозволить забезпечити баланс і враховувати потреби різних сторін в оподаткуванні.

Посилання

Вдовічен В.А. Податково-правовий компроміс інтересів платників податків і держави : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2011. 20 с.

Воронова Л.К. Наука фінансового права та її сучасні завдання. Фінансове право. 2007. № 1 (1). С. 5–9.

Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, 19-20, 21-22. Ст. 144.

Дорошенко Д.П. Примус в податковому праві : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2019. 421 с.

Жернаков М. Податкові спори : реформування механізмів вирішення : монографія. Харків : Право, 2015. 288 с.

Караченцев І.В. Правова природа податкових спорів та їх вирішення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2015. 191 с.

Ковальчук А. Фінансове право: усталений термін з невизначеним предметом. Право України. 2005. № 8. С. 100–104.

Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2013. 211 с.

Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : монографія. Чернівці : Рута, 2004. 264 с.

Податкові конфлікти: особливості вирішення : навчальний посібник / за заг. ред. Л.В. Трофімової. Київ : КНТ, 2011. 360 с.

Пришва Н.Ю. Правове регулювання публічних доходів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2005. Вип. 63–64. С. 71–73.

Рабінович П. Природне право: діалектика приватного й публічного. Право України. 2004. № 9. С. 61–63.

Роздайбіда А.А. Забезпечення балансу інтересів при вирішенні податкових спорів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2015. 198 с.

Усенко Є.А. Правове регулювання процедур вирішення податкових спорів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2010. 199 с.

Шевцова Н.В. Диспозитивність та офіційність при вирішенні податкових спорів в адміністративному судочинстві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2011. 213 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА