СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЩОДО ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Віктор Вікторович Дектярьов

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.25

Ключові слова:

власність, право власності, довірча власність, фідуціарні відносини, договір управління майном.

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасного стану правового регулювання відносин щодо довірчої власності в Україні. Констатовано, що сьогодні, коли право довірчої власності розширило своє практичне застосування на площину забезпечення належного виконання кредитних і позикових зобов’язань, ситуація із розумінням та сприйняттям істинної сутності досліджуваної категорії ще більше ускладнилась, адже й досі залишається невирішеним як із теоретичної, так і з практичної сторони питання про те, чи є договір, що опосередковує відносини щодо встановлення режиму довірчої власності, підставою виникнення особливого різновиду права власності, чи все ж має місце обмежене речове право, похідне від права власності. Встановлено, що більшість країн континентального права, усвідомлюючи значну ефективність конструкції трасту у контексті сучасного розвитку приватноправових відносин, намагається створити достатні правові передумови для практичного застосування довірчої власності, проте з обов’язковим урахуванням необхідності її адаптації до особливостей правових систем цих країн, яким властиві абсолютність і неподільність права власності. Це призводить до трансформації традиційної сутності категорії трасту в правовому полі європейських країн і наділення її відповідними особливостями на тлі збереження основного призначення цієї категорії. Висловлено думку про те, що концепція довірчої власності як переходу права власності на майно від довірчого засновника до довірчого власника справді не дозволяє ототожнити право довірчої власності із правом власності у розумінні ст. 317 Цивільного кодексу України. Довірча власність є особливим правовим режимом, який зумовлює виникнення в особи права фідуціарної власності, що безпосередньо впливає не лише на визначення обсягу права, а й на саме право. Обмежена за тривалістю, переліком правомочностей, отриманих фідуціарієм, цільовим використанням майна і остаточністю, яка її обтяжує, фідуціарна власність в принципі не наділена ні безстроковістю, ні абсолютністю, так само як фізичне утримання довірчим засновником об’єкта довірчої власності і користування ним не є звичайною власністю. Доведено, що довірча власність як правова конструкція у системі координат речових прав є результатом симбіозу категорій права власності, зміст якого обмежений зобов’язальним правовідношенням, і обмеженого речового права, кваліфікуючі ознаки яких взаємодоповнюють і взаємопоглинають одне одного, внаслідок чого утворюється особливий фідуціарний режим власності.

Посилання

Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2020. 128 с.

Stathis Banakas. Understanding Trusts: AComparative View of PropertyRights in Europe. InDret 1/2006. Barcelona, February 2006. URL: https://indret.com/wp-content/ uploads/2007/05/323_en.pdf (дата звернення: 10.07.2023).

Mădălina Afrăsinie, Dana Margareta Cigan, Mirela Steluța Croitoru, Daniel Marius Cosma, Marius Eftimie, Gabriela Cristina Frențiu, Eugenia Florescu, Lucia Irinescu, Loreley Mirea, Florina Morozan, Mihaela Păpureanu, Ovidiu Podaru, Ioan Popa, Eugen Roșioru, Andreea Corina Târșia, Carmen Tamara Ungureau, Noul Cod Civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Vol. I. Art. 1-952, Ed. Hamangiu, București, 2012, Р. 1083.

Постанова Великої палати Верховного суду від 05.06.2019 р. № 755/12638/15-ц. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/82308714 (дата звернення: 10.07.2023).

Постанова Верховного суду у складі колегії суддів об’єднаної палати Касаційного господарського суду від 13.12.2019 р. у справі № 916/15/18. URL: https://zakononline.com.ua/ court-decisions/show/86742529 (дата звернення: 10.07.2023).

Майданик Р.А. Україна на шляху до уніфікованої трастоподібної конструкції в умовах глобалізації. Право України. 2021. № 5. С. 29–49.

Ільків О.В. Правова природа довірчої власності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2021. № 50. С. 50–53.

Некіт К.Г. Принципи DCFR та сучасна концепція довірчої власності (трасту) в Україні. Часопис цивілістики. 2015. № 18. С. 171–174.

Гончарук А.А. Право довірчої власності. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 2. С. 97–101.

Буяджи Г.В. Проблемні питання визначення правової природи трасту. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5. С. 10–16.

Кіріяк О.В. Право довірчої власності: інтеграція зобов’язальних та пропрієтарних елементів. Слово національної школи суддів. № 3 (32). 2020. С. 84–93.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО