№ 6 (2021): Нове українське право

					##issue.viewIssueIdentification##

Нове українське право. Київ: Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, 2021. Вип. 6. 262 стр. 
Засновник: Київський регіональний центр Національної академії правових наук України
Видавець: Видавничий дім «Гельветика»
Ухвалено до друку: 23 грудня 2021 р.

Опубліковано: 2021-12-27

Весь випуск

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ