ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ ЧАСУ ЯК ОБ’ЄКТИВНОЇ ФОРМИ ІСНУВАННЯ МАТЕРІЇ В ОБЧИСЛЕННІ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В РАЗІ, ЯКЩО ПІСЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОКУРОРОМ ВИНЕСЕНА ПОСТАНОВА ПРО ВІДНОВЛЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВ

Автор(и)

  • Юлія Володимирівна Циганюк

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.30

Ключові слова:

час, строк, завершення досудового розслідування, закінчення досудового розслідування

Анотація

У статті досліджено питання застосування категорії часу як об’єктивної форми існування матерії, в аспекті того, яким чином відповідно до норм кримінального процесуального права та загальних засад кримінального провадження має обчислюватись строк досудового розслідування в разі, якщо після здійснення повідомлення про завершення досудового розслідування через деякий час прокурором винесена постанова про відновлення строку досудового розслідування, а ще через деякий час ухвалене нове рішення про завершення досудового розслідування. Визначено, що питання часу є ключовим у кримінальній процесуальній діяльності та знаходить своє процесуальне вираження у визначенні поняття «процесуальні строки». А така категорія, як «процесуальні строки», істотно впливає на кримінально-процесуальні правовідносини. Відповідно до норм кримінального процесуального права та загальних засад кримінального провадження в разі, якщо після первинного повідомлення про завершення досудового розслідування через деякий час прокурором винесена постанова про відновлення строку досудового розслідування, а ще через деякий час ухвалене нове рішення про завершення досудового розслідування, строк досудового розслідування має обчислюватись за загальними правилами. У цей строк не включається строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому у статті 290 Кримінального процесуального кодексу України, що відбулось після остаточного (останнього) повідомлення прокурора про завершення досудового розслідування. Строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження на підставі попередніх повідомлень прокурора про завершення досудового розслідування включається до строку досудового розслідування.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651–VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Рішення Солонянського районного суду Дніпропетровської області від 20 жовтня 2021 р. Справа № 192/25/21. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/100447425/.

Кравцова Т. Правова визначеність: основні принципи та практика Європейського суду. ЮрЛіга. 11 червня 2019 р. URL: https://jurliga.ligazakon.net/experts/65/885_pravovaviznachenst-osnovnprintsipi-ta-praktika-vropeyskogo-sudu.

Конституція України : Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Михайленко В. Завершення і закінчення досудового розслідування: гра слів чи різні етапи досудового розслідування. Юридична газета. 14 травня 2020 р. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/zavershennya-i-zakinchennyadosudovogo-rozsliduvannya-gra-sliv-chi-rizni-etapi-dosudovogo-rozsliduva.html.

Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 7 лютого 2021 р. Справа № 344/6630/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95067240.

Яновська О. Забезпечення дотримання розумних строків на стадії підготовчого провадження. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 1. С. 66–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ