КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ

Автор(и)

  • Тетяна Василівна Дуюнова
  • Людмила Володимирівна Півненко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.24

Ключові слова:

кримінальний процес, принципи кримінального процесу, підозрюваний, обвинувачений, справедливий суд, презумпція невинуватості

Анотація

У статті досліджено поняття та зміст основоположного конституційного принципу презумпції невинуватості. Визначено його місце та роль у сфері кримінaльного судочинства. Зазначено, що принцип презумпції невинуватості – це закріплена у Конституції України й у Кримінальному процесуальному кодексі України правова гарантія, яка виступає запобіжником формування передчасної обвинувальної позиції у суб’єктів кримінального процесу. Презумпція невинуватості розглядається як один із базових демократичних принципів кримінального процесу, що має самостійне значення та виконує роль «захисного механізму» від незаконних дій державних органів і посадових осіб, котрі ведуть кримінальний процес. Структурними елементами презумпції невинуватості виступають: правило про недопустимість доказів; правило про обов’язок доведення вини; норми, що зaбезпечують свободу оскарження в aпеляційному та кaсаційному порядку вироку та інших судових рішень; правило про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої безпідставним засудженням. Зазначено, що належна реалізація принципу презумпції невинуватості спряє виконанню завдань кримінального судочинства у сфері охорони прав учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений. Презумпція невинуватості забезпечує право особи, щодо якої сформульовано обвинувачення, на незалежний і безсторонній суд, оскільки є одним із елементів справедливого судового розгляду.

Посилання

Попелюшко В.О. Презумпція невинуватості за законом на грані закону та поза його межами. Часопис Академії адвокатури України. 2008. № 1 (1). С. 78–82.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws.

Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка. Київ : Юридична думка, 2007. 992 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю.С. Шемшученко та ін. НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2003. Т. 5. 735 с.

Вапнярчук В.В. Загальна характеристика правових презумпцій та їх значення для кримінального процесуального доказування. Юрист України. № 3 (24). 2013. С. 62–68.

Юдківська Г.Ю. Презумпція невинуватості в кримінальному процесі України та практиці Європейського суду з прав людини : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2008. 19 с.

Захарченко П.П., Махначова Н.М. Роль презумпції невинуватості у кримінальному процесі: витоки та сучасність. Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії. Київ, 2008. Ч. 2. 216 с.

Фулей Т. Презумпція невинуватості: концептуальні підходи. Слово Національної школи суддів України. 2012. № 1. С. 39–53.

Бунтовська О.А. Діяльність міліції України у процесі забезпечення реалізації конституційного принципу презумпції невинуватості. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 326–333.

Барчук Г.І., Чеханюк П.Ю. Презумпція невинуватості як один із принципів кримінального процесу. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2010. № 4 (71). С. 54–62.

Нор В.Т. Презумпція невинуватості як конституційна засада кримінального судочинства та її застосування в практиці Європейського Суду з прав людини. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2011. № 1 (3). С. 1–34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ