БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Аліна Володимирівна Стеблянко
  • Дмитрій Андрійович Лісов

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.28

Ключові слова:

аналітичний орган, економічна безпека, економічні злочини, єдиний правоохоронний орган, ризик-орієнтований підхід

Анотація

У статті проаналізовано нормативне регулювання діяльності Бюро економічної безпеки України як органу, який здійснюватиме розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки, створення якого передбачене Законом України «Про Бюро економічної безпеки України». Актуальність описаної у статті проблеми пояснюється тим, що належне забезпечення економічної безпеки держави є ключовою умовою розвитку останньої, де правоохоронні органи виступають основними суб’єктами забезпечення економічної безпеки України, а створення Бюро економічної безпеки України безпосередньо спрямоване на підвищення ефективності розслідування злочинів, які посягають на економічну безпеку держави. Водночас метою роботи є аналіз потенційних недоліків у діяльності Бюро економічної безпеки як суб’єкта забезпечення економічної безпеки України із наступним визначенням перспектив його діяльності. Проаналізовано підходи до визначення поняття «економічна безпека держави», а також з’ясовано, що розуміють під забезпеченням національної економічної безпеки України. Зосереджено увагу на завданнях, повноваженнях і функціях, покладених на Бюро економічної безпеки України. Визначено проблемні питання про функціонування досліджуваного органу. Наголошено на перспективах та перевагах діяльності Бюро економічної безпеки України. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо функціонування органів, які забезпечують економічну безпеку країни, та наголошено, що кожна держава застосовує різні методи для протидії злочинності у сфері економічної безпеки країни. Зроблено висновок, що Бюро економічної безпеки України має стати органом, який поєднає повноваження для розгляду всіх економічних злочинів. Однак невирішеними залишилися деякі проблемні питання, зокрема щодо застосування ризик-орієнтованого підходу і процедури передачі справ іншими органами до Бюро економічної безпеки України. Водночас указаний орган – це нова модель кримінальної розвідки у поєднанні із кримінальним аналізом. За умови його належного функціонування підвищиться рівень довіри до діяльності правоохоронних органів і збільшиться ефективність розслідування економічних злочинів.

Посилання

Карелін В. В. Щодо компетенції Бюро економічної безпеки України як суб’єкта запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економічної діяльності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. № 1. С. 116–119.

Варналій З. С., Буркальцева Д. Д., Наєнко О. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : монографія / За заг. ред. проф. З. С. Варналія. Київ : Знання України, 2011. 299 с.

Шевченко Л.С., Гриценко О.А., Макуха С.М. та ін. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія / За ред. Л. С. Шевченко. Харків : Право, 2009. 312 с.

Лекарь С. Правове регулювання економічної безпеки в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 12. С. 186–191.

Про Бюро економічної безпеки: Закон України вiд 09.10.2021 р. № 1774-IX. Вiдомостi Верховної Ради України. 2021. № 23. Ст.197.

Піхоцька М. Р. Бюро економічної безпеки як новітній суб’єкт державного фінансового контролю. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2021. Вип. 7. С. 117–125.

Кривошеєв К. О. Адміністративно-правові засади діяльності єдиного правоохоронного органу, що забезпечує фінансову безпеку України : дис. … д-ра філософії : 081. Право. Суми, 2021. 233 с.

Бабаєва О. В., Дядик В. О. Бюро економічної безпеки в системі органів кримінальної юстиції. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 505–506.

Швередін М. Бюро економічної безпеки: чи справдяться очікування бізнесу? Інтерфакс-Україна. 2021. URL: https://bit.ly/3oaFT4m.

Аналітика у правоохоронній діяльності: які переваги вона надасть БЕБ? Офіційно про податки. 2021. URL: https://bit.ly/3DeprVb.

Снігар М. Бюро економічної безпеки України: черговий (не) залежний орган досудового розслідування? 2021. URL: https://uba.ua/ukr/news/8564/.

Пузирна Н. С. Правові аспекти створення та діяльності Бюро економічної безпеки України. Juris Europensis Scientia. 2021. Вип. 21. С. 80–83.

О правоохранительной службе : Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 г. № 380-IV. URL: https://bit.ly/3xKcEc8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ