КРИПТОВАЛЮТА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Автор(и)

  • Кристина Сергіївна Дмитрієва
  • Ольга В’ячеславівна Іванова

Ключові слова:

криптовалюта, криптокошик, віртуальні активи, судова експертиза, блокчейн, майнінг, біткоїн

Анотація

Нині в багатьох країнах світу відбувається стрімкий розвиток нової цифрової валюти, яка має особливу специфіку використання. З огляду на це, інтерес до цифрових грошей зростає з кожним днем. Світ криптовалюти швидко розвивається, зростає, змінюється за допомогою нових ідей та технологій. Завдяки їм можна відстежувати багато змін у розвитку держав. Нові можливості у сфері криптовалют дозволяють перейти на більш спрощений та захищений спосіб життя. Тому сьогодні в межах цивілізаційного суспільства криптовалюта розглядається як феномен, який має регулюватися й охоронятися правом. У вітчизняній літературі питання щодо правової регламентації криптовалют не набуло широкого обговорення. Це можна пояснити нерозвиненістю інституту цифрових грошей у нашій країні. Зазначимо, що відсутність обґрунтованого правового статусу не ставить криптовалюту поза законом. Як наслідок, виникає закономірний дисбаланс, який полягає в тому, що економічна новизна випереджає розвиток законодавства, що регулює взаємовідносини суб’єктів у сфері розрахунків і платежів, що посилює можливі ризики на макро- і мікрорівні. У статті розглянуто принципово новий вид об’єктів судової експертизи – віртуальні активи. Зауважено, що нині в Україні відсутнє законодавство, яке регулює обіг віртуальних активів. Установлено, як визначається державними органами України поняття терміна «криптовалюта», досліджено питання сутності криптовалюти, порядок її обігу, оцінено сучасний стан криптовалюти в різних аспектах. Розглянуто методичні питання оцінки криптовалюти. Проаналізовано наявність законодавчого визначення терміна «криптовалюта». Досліджено питання сутності криптовалюти, порядок її обігу, оцінено сучасний стан криптовалюти в різних аспектах. Розглянуто методичні питання оцінки криптовалюти.

Посилання

Рипенко А.И. Криптовалюта и судебная экспертиза. Я и Закон. Информационно-юридический портал. URL: https://yaizakon.com.ua/ kriptovalyuty-i-sudebnayaekspertiza/. (дата звернення: 06.08.2021)

Чаплян С. Правовий статус криптовалют. Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». № 2 (149). 2018. URL : http:// zt.knute.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2246&catid=240&lang=uk.(дата звернення: 06.08.2021)

Галушка Є.О., Пакон О.Д. Матеріали журналу «Молодий вчений». № 4 (44), квітень 2017 р. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/147.pdf. (дата звернення: 09.08.2021)

Про обіг криптовалюти в Україні : проєкт закону України від 06.10.2017 № 7183. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684. (дата звернення: 10.08.2021)

Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні : проєкт закону України від 10.10.2017 № 7183-1. URL : http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710.(дата звернення: 10.08.2021)

Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 29, ст. 238. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text. (дата звернення: 11.08.2021)

Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти / криптовалюти» Bitcoin. Національний банк України: офіційне Інтернет-представництво. 2014. URL: https://www.bank.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_ id=11879608 (дата звернення: 11.08.2021)

Коршенко В.А. Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми «Роль телекомунікаційної експертизи при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням криптовалют: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 листопада 2017 року, м. Харків), с. 92. URL: http://univd.edu.ua/uk/dir/1960. (дата звернення: 12.08.2021)

Кримінально-процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року № 4651-VI, зі змін. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text. (дата звернення: 12.08.2021)

Біткоїни і чиновники. Інтернет ресурс. URL: https://www.segodnya.ua/economics/kriptovalyuta/zagadki-kriptovalyut-zachem-ukrainskie-chinovniki-deklariruyutbitkoiny-1115821.html/. (дата звернення: 12.08.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ