ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЩОДО ІНОЗЕМЦІВ

Автор(и)

  • Ігор Васильович Фаєр

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.34

Ключові слова:

слідчі (розшукові) дії, іноземець, корисливо-насильницький злочин, тактика, огляд, допит

Анотація

Під час розслідування корисливо-насильницьких злочинів, учинених щодо іноземців, слідчий проводить слідчі (розшукові) дії як головний засіб збирання доказів у кримінальному провадженні відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства та згідно з розробленими криміналістичними рекомендаціями. Однак за такої слідчої ситуації варто враховувати і низку організаційно-тактичних особливостей. На їх висвітлення і спрямована наукова публікація. По-перше, під час проведення слідчих (розшукових) дій щодо іноземців треба брати до уваги їхній правовий статус і зумовлені цією обставиною особливі вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. По-друге, під час підготовки до проведення слідчих (розшукових) дій слідчому необхідно виконати такі організаційні завдання: забезпечити реалізацію права потерпілого іноземця на представника, перекладача та захисника; забезпечити можливість застосування технічних засобів тощо. Також слідчий повинен застосувати організаційні заходи для забезпечення участі спеціаліста, понятих, законного представника тощо. Запорукою успішного проведення слідчої (розшукової) дії є ретельне вивчення особи іноземця. По-четверте, необхідно застосувати комплекс організаційних заходів для виконання тактичного завдання – установлення психологічного контакту. Велике значення за даних умов мають низка чинників: комфортне приміщення для проведення слідчих (розшукових) дій, доброзичливе ставлення слідчого, інших учасників кримінального провадження. Зазвичай іноземець, який став жертвою злочину, перебуває у стані тривоги, роздратування, недовіри. Нерідко особі важко зрозуміти особливості вітчизняного кримінального провадження, що може спричинити негативне ставлення до правоохоронців. Слідчий повинен проявити тактичну майстерність за такої слідчої ситуації, застосувати тактичні прийоми роз’яснення, переконання. Слідчий може скористатися допомогою спеціаліста – знавця певного народу, етносу, нації. Він допоможе роз’яснити культурні та релігійні особливості, зважання на які може стати запорукою встановлення психологічного контакту.

Посилання

Назаренко П.Г. Особливості провадження досудового слідства у кримінальних справах за участю іноземців : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2006. 196 с.

Чорноус Ю.М. Особливості тактики слідчих (розшукових) дій за участю іноземців. Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник. 2015. № 2 (24). С. 62–70. 3.

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі (за 2019, 2020, 2021 рр.). Офіс Генерального прокурора. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?dir_id=114140&libid=100820&c=edit&_c=fo.

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби , спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651–VI. Верховна Рада України : вебсайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Криминалистика : учебник для высших учебных заведений / Т.В. Аверьянова и др. ; под ред. Р.С. Белкина. Москва : Норма – Инфра-М, 1999. 974 с.

Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі у проведенні огляду місця події, затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 3 листопада 2015 р. № 1339. Верховна Рада України : вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text.

Процесуальні та тактичні особливості провадження окремих процесуальних дій з участю іноземців : методичні рекомендації. Луганськ : Головне слідче управління МВС України ; Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2012. 47 с.

Чорноус Ю.М. Психологічні основи реалізації тактичних прийомів. Юридична психологія : науковий журнал. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. № 1 (26). С. 13–22. DOI: 10.33270/03202601.13.

Криміналістика : підручник / В.В. Пясковський та ін. Київ, 2015. 544 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА