ІНСТИТУТ СЛУЖБОВИХ ОСІБ У ПРОЄКТІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ПІДГОТОВЛЕНОМУ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ПРОФЕСОРА В. М. СМІТІЄНКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.27

Ключові слова:

публічна посадова особа, функціонер, службова особа, службові кримінальні правопорушення, закон про кримінальну відповідальність; професор В.М. Смітієнко; перший проєкт Кримінального кодексу України; Кримінальний кодекс України, кримінальна відповідальність за службові кримінальні правопорушення

Анотація

У статті проаналізовано положення першого проєкту Кримінального кодексу (КК) незалежної України, підготовленого у 90-х роках ХХ століття під керівництвом професора В.М. Смітієнка, у частині регламентації інституту службових осіб. Здійснено його порівняння із відповідними положеннями КК 1960 року і чинного КК України. Прослідковано трансформацію інституту службової особи у кримінальному законодавстві від поняття «посадова особа» у КК 1960 року до поняття «публічна посадова особа», коло яких обмежувалося тільки державними службовцями у першому проєкті КК України, та, зрештою, до поняття «службова особа» у чинному КК України. На відміну від КК 1960 року у проєкті КК України по-новому вирішувалася проблема відповідальності за службові кримінальні правопорушення. Установлено, що поняття «службова особа» отримало суттєвих змін із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 року N 3207-VI, яким назву розділу XVII Особливої частини чинного КК України викладено у такій редакції: «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг», а також Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» від 23.05.2013 № 314-VII, який доповнив чинний КК України розділом XIV1 «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб». Зроблено висновок про те, що вперше в історії національного законодавства у першому проєкті Кримінального кодексу незалежної України, підготовленому під керівництвом професора В.М. Смітієнка, було введено поняття «публічна посадова особа» та «функціонер» замість понять «посадова особа» і «службовець», які існували у КК 1960 року.

Посилання

Максимович Р.І. Поняття службової особи у кримінальному праві України : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. 304 с.

Смітієнко В., Кривошеїн П., Дубовик О. та ін. Пояснювальна записка до проєкту Кримінального кодексу України від 10.06.1993 р. вноситься Комісією Верховної Ради України з питань правопорядку та боротьби із злочинністю. Київ : Б.м., 1993. 181 с.

Сийплокі М.В. Особливості підготовки першого проєкту Кримінального кодексу України під керівництвом В.М. Смітієнка. Нове українське право. 2021. Вип. 3. С. 255-260.

Кузнецов В.В. Віктор Миколайович Смітієнко – вчений, що випередив час. Право України. 2017. № 2. С. 196–202.

Кузнецов В.В., Кузнецов Л.О. Окремі напрямки удосконалення історико-правових досліджень кримінального законодавства України. Вісник Асоціації кримінального права України. 2016. № 1 (6). С. 41–50.

Андрушко А.В. Злочини проти волі, честі та гідності особи у проєкті Кримінального кодексу України, підготовленому під керівництвом професора В.М. Смітієнка. Право та державне управління. 2018. № 30. Т. 1. С. 176–182.

Кримінальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0006.html (дата звернення: 11. 06.2021).

Проєкт Кримінального кодексу України № 1029-1, зареєстрований 15 травня 1998 р. Верховна Рада України : офіційний веб-портал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=3885(дата звернення: 10.06.2021).

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ : Каннон, А.С.К., 2001.1104 с.

Кісілюк Е.М. Службова особа як суб’єкт корупційних злочинів. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., 31 берез. 2017 р. Харків : ХНУВС, 2017. С. 95-96.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ