ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ДІЗНАВАЧА У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Автор(и)

  • Анна Сергіївна Кашпур

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.31

Ключові слова:

кримінальне провадження, дізнання, взаємодія, дізнавач, неповнолітні

Анотація

Досягнення завдань кримінального провадження залежить від належним чином організованої взаємодії дізнавача та інших компетентних суб’єктів – представників правоохоронних, державних органів, громадських організацій та окремих громадян. Основи взаємодії дізнавача з іншими компетентними суб’єктами під час досудового розслідування кримінальних проступків, вчинених неповнолітніми, регламентовані за змістом нормативно-правових актів. Обґрунтована важливість взаємодії під час розслідування кримінальних проступків, вчинених неповнолітніми, дізнавача із підрозділами ювенальної превенції, кіберполіції, дільничних офіцерів поліції Національної поліції України. Також дізнавач взаємодіє із такими уповноваженими службовими особами: інспекторами-криміналістами, слідчими, оперативними працівниками Національної поліції України, експертами Експертної служби МВС України. Спільне вирішення поставлених завдань відбувається за сприяння компетентних представників державних органів: Служби у справах дітей та сім’ї районної/обласної державної адміністрації, Національної соціальної сервісної служби України (Нацсоцслужби). З метою реалізації профілактичної функції корисною є взаємодія із громадськими організаціями, які опікуються інтересами дітей. Зокрема, відомою в усьому світі та Україні є «Ла Страда» – громадська правозахисна організація, котра покликана протидіяти торгівлі людьми, домашньому насильству та спрямована на забезпечення прав дітей. Взаємодію дізнавача з іншими компетентними суб’єктами – представниками правоохоронних, державних органів, громадських організацій та окремих громадян розглянуто як специфічну систему, об’єднану спільною метою – досягненням завдань кримінального провадження. Таку взаємодію класифіковано за підставами: за характером зв’язків (безпосередня й опосередкована); за часом (постійна і тимчасова); за етапами здійснення (організаційна і тактична); за функціями (оперативно-розшукова, кримінальна процесуальна, адміністративно-правова, організаційно-управлінська, виховна); за суб’єктами (відповідно до залучених органів, підрозділів, організацій, окремих громадян).

Посилання

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018 р. № 2617-VIII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text.

Волобуєв А.Ф., Орлова Т.А. Кримінальні проступки: забезпечення якісного розслідування. Правовий часопис Донбасу. № 3 (72). 2020. С. 183–187. DOI: https://doi.org/10.32366/2523-4269-2020-72-3-183-187.

Кудлай П.О. Криміналістична характеристика та особливості розслідування крадіжок вантажів, скоєних неповнолітніми з рухомого складу залізничного транспорту : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2010. 16 с.

Патрелюк Д.А. Розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, що вчиняються неповнолітніми : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Донецьк, 2014. 17 с.

Патик А.А. Взаємодія слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при розкритті та розслідуванні майнових злочинів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2011. 18 c.

Топчій В.В. Теоретичні та практичні засади взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами у розкритті та розслідуванні злочинів (за матеріалами МВС України) : монографія. Київ : РВВ МВС України, 2013. 411 с.

Азаров Ю.І., Рафальський Є.О. Особливості взаємодії слідчого з експертом (спеціалістом) на початковому етапі досудового розслідування. Юридична наука. 2014. № 10. С. 87–96.

Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 7 липня 2017 р. № 575. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text.

Чичиркін А.О. Поняття і суть взаємодії слідчого з працівниками експертних підрозділів. Криміналістичний вісник. 2015. Вип. 1 (23). С. 57–62.

Інструкція з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2017 р. № 1044. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text.

Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України, затверджене наказом Національної поліції від 10 листопада 2015 р. № 85. Єдиний загальнодержавний ресурс публічних законодавчих та нормативно-правових актів, які регламентують діяльність поліції. URL: http://tranzit.ltd.ua/nakaz/.

Про затвердження Інструкції про діяльність в організації дільничних офіцерів поліції : Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 650 від 28 липня 2017 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України. 2018. № 1041/30909.

Корнієнко М.В. Особливості забезпечення і захисту прав дітей дільничним офіцером поліції. Правовий часопис Донбасу. № 3 (64). 2018. С. 100–107. DOI: 10.32366/2523-4269-2018-64-3-100-107.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА