КОЛІЗІЇ У ПРАВІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Валентин Вадимович Звонарьов

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.11

Ключові слова:

колізія, колізійна норма, правовий конфлікт, нормативно-правове регулювання, публічна влада

Анотація

Досліджено теоретичні підходи до визначення колізій у праві. Проаналізовано поняття колізійної норми як способу вирішення правових колізій і конфліктів. Показано нормативно-правову невизначеність поняття «колізія» у національному українському законодавстві. Наголошено на відсутності комплексного підходу у профільних дослідженнях до проблематики адміністративно-правових конфліктів із відповідним аналізом практики їх подолання, включаючи колізійні питання застосування законодавства про адміністративну відповідальність і колізійні проблеми адміністративного судочинства. Відзначено реалізацію в Україні протягом останніх років адміністративної реформи, процес якої неодмінно породжує адміністративно-правові колізії, прогалини та конфліктні питання адміністративно-правового статусу органів публічної влади, баланс функцій і повноважень яких має забезпечувати нормальне функціонування держави. Визначено, що у чинному українському законодавстві немає нормативного визначення понять «колізія» та «колідуюча норма», натомість в окремих нормативно-правових актах, які належать до сфери дії міжнародного приватного права, визначається поняття колізійної норми як способу вирішення юридичної колізії з іноземним елементом. Показано, що прогалини у нормативно-правовому регулюванні юридичних колізій потребують розроблення комплексного, широкого теоретико-методологічного підходу, який охоплює як формально-юридичні колізії, так і фактологічні правові конфлікти (наприклад, у вигляді суперечностей між змістом норми права та реальним станом суспільних відносин; між позитивним і природним правом; між публічним порядком і приватним інтересом тощо). Доведено, що розв’язання правових колізій і конфліктів слід вважати важливим елементом визначеної у чинному законодавстві компетенції органів публічної влади на рівні правотворчості, правотлумачення та правозастосування.

Посилання

Словарь иностранных слов. Москва : Русский язык, 1989. 624 с.

Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. Москва, 1994. 140 с.

Тихомиров Ю. А. Колизионное право : учебное и научно-практическое пособие. Москва, 2000. 394 с.

Лилак Д. Колізія і конкуренція законів. Право України. 2001. № 4. URL: https://pravoznavec.com.ua/period/chapter/2/19/567 (дата звернення: 03.12.2021 р.).

Загальна теорія держави і права / за ред. В.В. Копєйчикова. Київ, 1988. 320 с.

Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 25. Ст. 198.

Кодекс торгівельного мореплавства : Закон України від 23 травня 1995 р. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 47. Ст. 349.

Про міжнародне приватне право : Закон України від 23 червня 2005 р. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 32. Ст. 422.

Панов Н.И. Некоторые вопросы коллизий в законодательстве Украины. Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 жовтня 1995 р.). Київ, 1996. С. 25–28.

Куусинен О. Основы марксизма-ленинизма. Москва, 1960. 774 с.

Тодика Ю.М. Функціонування державної влади в аспекті конфліктології. Правова держава. 1997. Вип. 8. С. 52–60.

Письменний Д.П. Колізії в кримінально-процесуальному законодавстві України: способи їх подолання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 жовтня 1995 р.). Київ, 1996. С. 78–82.

Ютси З. Проблемы коллизий в законодательстве Федеративной Республики Германия. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 жовтня 1995 р.). Київ, 1996. С. 29–32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА