№ 1 (2024): Нове українське право

Нове українське право. Київ: Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, 2024. Вип. 1. 172 стр. 
Засновник: Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України
Видавець: Видавничий дім «Гельветика»
Ухвалено до друку: 25 квітня 2024 р.

Опубліковано: 2024-05-01

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ